Afspraken rondom woningen

  Zakelijk

"De komende jaren zetten we grote stappen in de ontwikkeling naar een gasvrije woningvoorraad", zegt wethouder Ronald van der Meij. "Ook is er aandacht voor ouderen, die steeds langer zelfstandig thuis moeten en willen wonen, én voor jongeren en starters."

Rijswijk - Hij zei dit naar aanleiding van de Prestatieafspraken die de gemeente Rijswijk met de woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes en de huurdersorganisaties voor de periode 2018-2021 heeft gemaakt. Alle partijen vinden het belangrijk dat het aantal sociale huurwoningen in Rijswijk behouden blijft. Woningen worden verbeterd en er komen nieuwe sociale huurwoningen bij. Het afgelopen jaar zijn de eerste 24 sociale huurwoningen in RijswijkBuiten opgeleverd. Een eerste stap in de 700 nieuw te bouwen woningen de komende jaren. De wooncomplexen aan de Tamboerijnlaan en Populierlaan zijn gerenoveerd en verduurzaamd. Dit zorgt voor verlaging van de energielasten. De afspraak is om een kwart van alle sociale huurwoningen in Rijswijk voor 2022 op te knappen en te verduurzamen.
De gemeente en de woningcorporaties onderzoeken nu met zorginstellingen hoe de Rijswijkse ouderen zo goed mogelijk in hun eigen woning óf in een andere geschikte woning thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld door uitbreiding van het project flatcoach of door het verbeteren van de toegankelijkheid van appartementengebouwen. De huurdersorganisaties pleiten voor betere doorstroming van ouderen naar comfortabele appartementen. Een seniorenmakelaar kan ouderen hierin begeleiden. Voor specifieke groepen, zoals Rijswijkse jongeren, statushouders en mensen die begeleid wonen onderzoeken woningcorporaties met de gemeente of goedkope starterswoningen te realiseren zijn.

Meer berichten