Logo grootrijswijk.nl


BBR voorzitter Klaas Aantjes (links) overhandigt het verkiezingsmanifest aan John Massaar, griffier van de gemeenteraad Rijswijk.
BBR voorzitter Klaas Aantjes (links) overhandigt het verkiezingsmanifest aan John Massaar, griffier van de gemeenteraad Rijswijk.

'Werknemer moet zich goed voelen'

  Zakelijk

Een goed ondernemersklimaat, een consistent en betrouwbaar overheidsbeleid en goed overleg voorafgaand aan nieuw beleid. Dat zijn de belangrijkste punten in het verkiezingsmanifest van Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR). BBR voorzitter Klaas Aantjes overhandigde het verkiezingsmanifest aan John Massaar, griffier van de gemeenteraad Rijswijk.

Rijswijk - Een goed ondernemersklimaat is een van de belangrijkste hoofdpunten uit het manifest. Onderdelen van dit punt zijn bereikbaarheid, veiligheid, een goed parkeerbeleid en goede voorzieningen voor werknemers. "Daar waar werknemers zich thuis voelen, zal ook een ondernemer zich graag willen vestigen", zegt Klaas Aantjes. "Wij noemen dat: zorgen aan de voordeur dat de zaken goed geregeld zijn. Dan hoeven we minder aan de achterdeur in te grijpen."

Aantjes doelt hiermee bijvoorbeeld op maatregelen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. "Al werkt de BBR daar natuurlijk graag aan mee", voegt hij er in één adem aan toe. Een ander belangrijk punt is volgens Aantjes een consistent en betrouwbaar overheidsbeleid waar ondernemers van op aan kunnen.

Het derde belangrijke punt is goed overleg voorafgaand aan nieuw beleid. "Een voorbeeld: het besluit van vorig jaar om de WOZ alleen nog bij eigenaren en niet bij gebruikers te belasten. Daarmee is onder andere ons BIZ-plan in de wielen gereden", zegt Aantjes. In het manifest stelt de BBR voor om ieder kwartaal met het college om de tafel te gaan zitten. Ook moet er wat de ondernemers betreft een jaarlijks overleg met de fractievoorzitters komen.

"Misschien wel het allerbelangrijkste: overleg, overleg en nog eens overleg met, maar ook luisteren naar ondernemers. Veel in het manifest is niet wereldschokkend en mogelijk vanzelfsprekend. Dat hoop ik eerlijk gezegd ook", zegt Aantjes.Hij hoopt van harte dat de politieke partijen het manifest gaan gebruiken tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox