Raadslid Wil van Nunen (PvdA) pleit voor een proef met basisbanen. "Dat gaat niet moeiteloos maar is zeker de moeite waard."
Raadslid Wil van Nunen (PvdA) pleit voor een proef met basisbanen. "Dat gaat niet moeiteloos maar is zeker de moeite waard." (Foto: )

PvdA pleit voor proef met basisbanen

  Politiek

Langdurige werkloosheid raakt vooral 45-plussers

Emile Verdegaal

Emile Verdegaal

Iedereen moet kunnen meedoen

Het aantal bijstandsgerechtigden in Rijswijk daalt, toch staat de teller nog op zo'n 1.500. Onder het motto 'Iedereen moet kunnen meedoen' wil ons college dit aantal verder reduceren. Het pleidooi van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) om basisbanen te creëren voor langdurig werkzoekenden komt volgens raadslid Wil van Nunen (PvdA) op het juiste moment. "Met het omarmen van dit plan hoeft de ambitie van het college niet in woorden te blijven steken."

RIJSWIJK - Wil van Nunen ziet absoluut geen reden om achterover te leunen. "Gemiddeld vragen in onze gemeente maandelijks opnieuw 30 mensen een bijstandsuitkering aan. De kans op uitstroom naar werk is in het eerste bijstandsjaar het grootst en goed opgeleide jongeren scoren over het algemeen redelijk. Een mooie ontwikkeling maar laten we intussen niet onze ogen sluiten voor andere hardnekkige problemen. Voor 45-plussers bijvoorbeeld die hun baan verliezen is de kans op langdurige werkloosheid verhoudingsgewijs erg groot. Het creëren van basisbanen kan een welkom instrument zijn om juist deze groep een extra duwtje in de rug te geven."
Ondanks goede initiatieven blijven werkgevers terughoudend met het aannemen van langdurig werkzoekenden. "Als PvdA vinden wij dat de gemeente dan maar het voortouw moet nemen en de samenwerking moet zoeken met maatschappelijk partners. Ik denk dan aan instellingen maar evengoed aan Rijswijkse bedrijven. Er zijn legio werkzaamheden die er nu tussendoor schieten. Hoeveel scholen zitten niet te springen om een conciërge? Of denk aan het meer leefbaar maken van wijken. Omdat het niet de bedoeling is dat basisbanen regulier- of vrijwilligerswerk verdringen, is ons voorstel dat de gemeente samen met partners een aantal nieuwe banen met minimumloon creëert. De kosten nemen zij gezamenlijk voor hun rekening. Als een eerste periode naar ieders tevredenheid verloopt, kan de kandidaat met baan definitief overstappen naar de betreffende werkgever."
Het idee dat de gemeente betaalde banen moet gaan creëren zal niet bij alle partijen in goede aarde vallen. Van Nunen is zich daarvan bewust. "Zie het als een win-win situatie. We praten over een investering die zich terugverdient, werken betekent immers ook lagere uitkeringskosten. En, niet in cijfers uit te drukken, een baan met salaris geeft betrokkene meer zekerheid en is goed voor diens vertrouwen en eigenwaarde. Overigens kunnen we ook meeliften met onze buurgemeenten, daar lopen al tal van succesvolle initiatieven. Wij hoeven niet per se het wiel uit te vinden."
Aantallen noemen is lastig, maar Van Nunen hoopt dat het college met tien basisbanen wil starten. "Belangrijker is dat een eerste stap wordt gezet. We kunnen niet lijdzaam blijven toezien hoe werkwillenden vaak buiten hun schuld in een uitkering blijven hangen. Ik roep het college dan ook op het pleidooi van de WRR te volgen en nu eens buiten de bestaande kaders te treden."

Meer berichten