Volgens wethouder Jeffrey Keus zijn ombuigingen nu onvermijdelijk. "Als college willen wij de pijn zo eerlijk mogelijk verdelen."
Volgens wethouder Jeffrey Keus zijn ombuigingen nu onvermijdelijk. "Als college willen wij de pijn zo eerlijk mogelijk verdelen."

Rijswijk moet miljoenen bezuinigen

  Politiek

Emile Verdegaal

Lastenverhoging niet uit te sluiten

Begin juni werd bekend dat Rijswijk het jaar 2018 heeft afgesloten met een nog niet eerder voorgekomen tekort van 7,5 miljoen euro. Wethouder van financiën Jeffrey Keus moest bij die gelegenheid meteen waarschuwen dat het er voor het lopende jaar 2019 én de daarop volgende jaren ook niet goed uitzag. "Bij ongewijzigd beleid stevenen we opnieuw op een tekort af." Daarna werd het stil.

RIJSWIJK - Maar schijn bedriegt zo bleek afgelopen week. In de zomermaanden hield het college samen met de ambtenaren alle uitgaven tegen het licht. Lastige afwegingen werden gemaakt en een lijst met ombuigingsvoorstellen voor het nog lopende jaar 2019 kon aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Wethouder Keus mocht die voorstellen tijdens de eerste raadsbijeenkomst na de zomervakantie komen toelichten.

In zijn nog prille loopbaan als wethouder moest Jeffrey Keus dus opnieuw met een vervelend bericht naar de gemeenteraad. "Er zijn inderdaad leukere dingen om te doen", vindt Keus zelf ook. "Bezuinigingen aankondigen is niet leuk. Maar ik ga mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg. Dat geldt overigens voor het hele college. Wij zien het als een gemeenschappelijke taak de financiën van Rijswijk weer zo snel mogelijk op orde te krijgen. We mogen de komende jaren geen rode cijfers presenteren, want dan zouden wij opnieuw onze reserves moeten aanspreken. Om dat te voorkomen zijn nu lastige keuzes nodig. 'Heilige huisjes' kunnen daarbij niet worden ontzien. En met die ombuigingen voor 2019 zijn we er nog niet. Ook voor 2020 en verder moet er steeds kritisch naar de uitgaven worden gekeken."

Net als veel andere gemeenten wordt ook Rijswijk opnieuw geconfronteerd met sterk toenemende kosten voor jeugdzorg. "Taken in dat kader zijn door het Rijk naar de gemeenten overgeheveld zonder meteen afdoende middelen beschikbaar te stellen. Mede hierdoor is 2018 afgesloten met een forse min die ten koste van onze reserves gaat. Die kosten voor de jeugdzorg lijken bovendien structureel. Een tekort ligt voor de komende jaren dus op de loer. Willen wij de lasten voor de inwoners niet verhogen, dan moeten we aan de uitgavenkant nu aan een paar knoppen gaan draaien."

Vanaf 2020 kunnen de bezuinigingen iedereen gaan raken, voorspelt Keus. "Een beperking van de middelen kan bijvoorbeeld betekenen dat wordt gekozen minder geld uit te geven aan het onderhoud van de openbare ruimte. Alle opties zijn denkbaar. Duidelijk is in elk geval dat wat de financiën betreft de rek eruit is."

Bezuinigingen zijn voor de wethouder geen doel op zich. "De tekorten waarmee we worden geconfronteerd hebben we niet eerder meegemaakt. Deze situatie dwingt de politiek ertoe nu keuzes te maken om Rijswijk ook voor de komende jaren sociaal, veilig en duurzaam te houden. Met een huishoudboekje dat op orde is. Aan het college de taak nog met passende voorstellen te komen. En daarna is de raad aan zet."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden