Ook komend jaar bij de gemeente Rijswijk een zogenoemde Regenbooggemeente. In het beleid moet meer aandacht komen voor   de positie van LHBTI+'ers.
Ook komend jaar bij de gemeente Rijswijk een zogenoemde Regenbooggemeente. In het beleid moet meer aandacht komen voor de positie van LHBTI+'ers. (Foto: )

Meer invulling aan begrip Regenbooggemeente

  Politiek

Rijswijk - De Rijswijkse raad wil Rijswijk dit jaar nog een Regenbooggemeente is. In een gezamenlijk ingediende motie roepen GroenLinks, CDA, PvdA, D66, Wij., GBR en VVD het college op om in het beleid aandacht te hebben voor de positie van LHBTI+'ers en de samenwerking te zoeken met omringende Regenboogsteden. "Elke Coming Out Day hijsen we in Rijswijk de regenboogvlag, maar daarmee zijn we er nog niet. Ook uit het beleid moet dat blijken" aldus GroenLinks-raadslid Hanneke van der Kooij. "Binnen de Rijswijkse raad hebben veel partijen de afgelopen periode laten zien dat zij de emancipatie van LHBTI+'ers belangrijk vinden. Het is dus niet onverwachts, maar wel geweldig dat zoveel partijen de motie mee hebben ondertekend." 

Concreet vragen de partijen het college om contact te zoeken met Regenboogsteden in de buurt, zoals Delft en Den Haag, om inspiratie op te doen en hulp te vragen. Daarnaast verzoeken de partijen om in regulier beleid (gericht op onderwijs, sport, veiligheid, zorg en bestrijding van eenzaamheid) aandacht te vragen voor de positie van LHBTI+'ers. Om goed te kunnen monitoren, willen de raadsleden jaarlijks een beeld krijgen van de aard en omvang van discriminatie van LHBTI+'ers in Rijswijk. Op deze manier willen de partijen ervoor zorgen dat Rijswijk nog voor de Coming Out Day 2019 een Regenbooggemeente is.

Meer berichten