Logo grootrijswijk.nl


Over veiligheid

  Politiek

In deze donkere dagen spreken inwoners mij nogal eens aan op mijn verantwoordelijkheid voor veiligheid en openbare orde. Mensen voelen zich vaak minder veiliger en de kans op inbraken neemt toe. Wat doet de gemeente hiertegen? En wat kunt u zelf doen?

Laat ik vooropstellen: ik begrijp deze vragen heel goed. En ik ben ervan overtuigd dat we vooral samen sterk staan als het om veiligheid gaat. Met de middelen die de gemeente inzet - samen met onder meer de politie - kunnen we de risico's echt flink terugbrengen. En u als inwoner kunt aan de veiligheid in uw wijk een belangrijke bijdrage leveren. Laat ik wat voorbeelden noemen. Rijswijk voert tussen oktober en maart een zogeheten 'donkere-dagenoffensief'. Onze buurtpreventieteams doen op hun rondes in deze maanden standaard een flyer in de bus bij huizen waar geen licht brandt. Die flyer legt nog eens helder uit hoe 'behulpzaam' een donkere huisomgeving is voor mensen die er niets te zoeken hebben. Inbrekers dus. Hebt u de gewoonte uw huis in het donker achter te laten? Mag ik er dan op rekenen dat er nu een lichtje bij u gaat branden?

Nog een tip: controleer de degelijkheid van uw hang- en sluitwerk nog eens. Tegelijkertijd mag u erop rekenen dat de politie in deze periode verscherpt toezicht houdt en intensiever surveilleert.

Ook heeft de gemeente onlangs een mobiel matrixbord aangeschaft. We rijden ermee rond door Rijswijk. De berichten maken inwoners attent op allerlei onderwerpen rond veiligheid: inbraakgevaar, babbeltrucs aan de voordeur etc. Deze informatie wordt bovendien gedeeld op de inmiddels 17 WhatsApp-groepen die we in onze wijken hebben.

Hotspots

Nieuw is de preventiebus, een initiatief van alle veiligheidspartners. De bus rijdt naar 'hotspots' - plekken waar veel inbraken voorkomen - en reikt daar voorlichtingsmateriaal met tips&tricks uit. Ook een brandveiligheidscheck van uw woning hoort tot de mogelijkheden. Eerder stond de preventiebus al in de Herenstraat voor de Oude Kerk. Volgende week vrijdag 15 december vindt u de bus van 14.00 tot 16.00 uur op de Dr. H.J. van Mooklaan, tegenover de Lidl.

Veiligheid maken we samen. Schroom niet om in verdachte situaties iemand aan te spreken of 112 te bellen. En meldt u aan bij Burgernet: uw ogen en oren zijn goud waard. Niet alleen bij het oplossen van problemen, maar vooral bij het voorkomen ervan. Ik wens u alvast veilige feestdagen.

Michel Bezuijen

Burgemeester Rijswijk


www.burgernet.nl/aanmelden

reageer als eerste
Meer berichten