Logo grootrijswijk.nl


Wethouder Marloes Borsboom-Turabar is erg blij met de aangenomen Dierenwelzijnsnota.
Wethouder Marloes Borsboom-Turabar is erg blij met de aangenomen Dierenwelzijnsnota. (Foto: Robbert Roos)

Welzijn voor alle dieren in Rijswijk

  Politiek

Door Robbert Roos

Voor het eerst is in Rijswijk het welzijn van alle dieren geborgd in een gemeentelijke nota. In deze nota is er veel aandacht voor in het wild levende dieren en biodiversiteit. Voor partij GroenLinks is er een belangrijke wens in vervulling gegaan.

Rijswijk - Wethouder jeugdparticipatie, duurzaamheid, cultuur en milieu Marloes Borsboom-Turabar, is erg blij. Met de nota dierenwelzijn is een belangrijke wens van GroenLinks in vervulling gegaan. Het onderwerp dieren is erg verspreid binnen de gemeentelijke organisatie zonder een vast aanspreekpunt. Dit heeft tot gevolg dat dierenwelzijn bij grote bouwproject vaak pas aan het eind op de agenda staat, terwijl het beter zou zijn om dit juist al in het beginstadium mee te nemen. De wethouder zegde een nota dierenwelzijn toe aan de raad en ging aan de slag. "Er zijn ontzettend veel verschillende organisaties in de stad die zich direct of indirect richten op het welzijn van dieren. Die moeten er zeker bij betrokken worden." Er volgde veelvuldig overleg waarin de organisaties tops, flops en verbeterpunten aan konden geven. Deze punten vormden, samen met de uitkomst van een enquète onder bewoners het uitgangspunt van de nota dierenwelzijn. Wethouder Borsboom: "De reacties waren overweldigend. Binnen twee dagen hadden we al meer dan 500 reacties ontvangen." Daaruit blijkt wel dat het onderwerp ontzettend leeft onder de bewoners van Rijswijk. "We zitten nu eenmaal in een Randstedelijke gemeente die op zich groen is, maar waar het steeds voller wordt. Dan is het belangrijk dat ook dieren buiten een eigen plek krijgen. De meeste welzijnsnota's gaan over gezelschapsdieren. Ik merkte dat ik juist de dieren buiten extra aandacht vragen. Hoe ga je bij een groot project als RijswijkBuiten bijvoorbeeld om met vogels. Als je daar aan de voorkant maatregelen voor treft kun je bouwkundige maatregelen treffen om het effect van de bouw te compenseren." Niet alleen gezelschapsdieren komen in de nieuwe nota aan bod, er is ook ruimte voor in het wild levende dieren zoals vlinders, vogels en bijen. Voor het welzijn van deze dieren is het belangrijk om de biodiversiteit zoveel mogelijk te vergroten. Afspraken die niet alleen vastgelegd worden in de nota maar ook door het ondertekenen van het convenant 'Bijvriendelijk handelen' waarin verschillende partijen zoals gemeente, natuur- en andere organisaties samenwerken. Borsboom: ''Op deze manier willen we structureel bijdragen aan het welzijn van de bij en zelf het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door te kiezen voor ecologisch groenbeheer en milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Dit gebeurt sinds vorig jaar zonder gif."

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox