Logo grootrijswijk.nl


Foto: Robbert Roos

Rijswijk heeft zaakjes prima op orde

  Politiek

Door Robbert Roos

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk is er net als voorgaande jaren in geslaagd een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. De afgelopen periode is ervoor gekozen om flink te investeren in de stad, en tegelijkertijd de financiële positie te verstevigen. Dat geeft het volgende college voldoende ruimte om verder te bouwen aan de stad.

Rijswijk - Voor wethouder financiën Nicole Dierdorp is de meerjarenbegroting 2018-2021 er eentje waarmee zij voor de dag kan komen. Het afgelopen jaar werd afgesloten met een positief saldo van meer dan een miljoen euro. Ook in 2018 verwacht de gemeente zwarte cijfers te schrijven. "Rijswijk staat er goed voor en daar kan iedereen van meeprofiteren." zegt wethouder Nicole Dierdorp. "Zelfs zonder gebruikelijke inflatiecorrectie blijft de OZB gelijk. Daarmee behoren de woonlasten in Rijswijk tot de laagste van de regio."

Dankzij deze goede financiële positie zijn er ook in 2018 impulsen mogelijk voor de stad. Er komt een tweede school in RijswijkBuiten, de Generaal Spoorlaan en Karel Doormanlaan krijgen een nieuwe inrichting, en het kabelnetwerk van de openbare verlichting wordt gerenoveerd. Ook aan de ondernemers is gedacht. "De gratis fietsenstalling bij de Bogaard blijft en de precariorechten in Oud Rijswijk en de Bogaard komen te vervallen. Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en investeert de gemeente in acquisitie- en accountmanagement." aldus wethouder Nicole Dierdorp. Verder zullen er meer kansen op een baan voor oudere werkzoekenden komen. "Dit zijn stuk voor stuk zaken die we het komende jaar sowieso gaan uitvoeren.

Nieuw is de nota Dierenwelzijn; hierin is het welzijn van met name wilde dieren voor het eerst gewaarborgd. Die sluit prima aan bij ons duurzaamheidsbeleid waarin we investeren in meer groen en minder steen in de openbare ruimte, meer Nul-Op-de-Meter woningen willen en VVE's begeleiden naar een minder energieverbruik." Ook het Wilhelmina Park wordt opnieuw ingericht. "We zijn een groene gemeente en willen de kwaliteit hiervan goed bewaken en waar mogelijk borgen." In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het is aan het nieuwe college en raad om te kijken of er nog meer investeringen in de stad mogelijk zijn, dat is niet meer aan ons. We hebben met het huidige college een gezonde en solide basis gelegd voor onze opvolgers. De begroting is goed op orde en er is voldoende financiële ruimte voor het volgende college waarmee zij verder kunnen bouwen aan onze stad Rijswijk. Dat is best iets waar we trots op mogen zijn." aldus een tevreden wethouder Nicole Dierdorp.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox