Burgemeester Bezuijen (midden) werd tijdens de veiligheidspresentatie vergezeld door de drie veiligheidspartners.
Burgemeester Bezuijen (midden) werd tijdens de veiligheidspresentatie vergezeld door de drie veiligheidspartners.

Inwoners zelf maken Rijswijk veiliger

  Politie

Emile Verdegaal

"De veiligheidsmonitor laat zien dat Rijswijk het goed doet." Zo trapte burgemeester Bezuijen de veiligheidsbijeenkomst af waarin gemeente, brandweer, politie en openbaar ministerie terugblikten op het afgelopen jaar. "Aantal misdrijven min 7 procent, woninginbraken min 40 procent (!), fietsendiefstal min 39 procent. Gunstige cijfers die dankzij de hulp van de inwoners konden worden bereikt."

RIJSWIJK - De burgemeester vatte de resultaten over 2018 samen aan de hand van een vijftal speerpunten. Om te beginnen de wijkveiligheid, voor veel inwoners met stip op de eerste plaats. Om die wijkveiligheid handen en voeten te geven is in Rijswijk een wijkveiligheidsoverleg opgericht. Naast deze kerngroep van professionals dragen ook bewonersorganisaties, scholen en buurtpreventieteams bij aan de wijkveiligheid. "De buurtpreventieteams zijn van onschatbare waarde daar waar het gaat om een preventieve aanpak van de criminaliteit", benadrukte onze burgemeester. Hij ging hierna kort in op de integrale aanpak van woonoverlast, waarin sinds kort een regierol is weggelegd voor de gemeente, op de verbeterde samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein, daar waar het bijvoorbeeld gaat om de opvang van verwarde personen, en op wat met een lastige term wordt aangeduid als cyber-awareness, een bewustwordingscampagne rond de alsmaar toenemende computercriminaliteit. Om af te ronden met ondermijning, oftewel de van overheidswege geïnitieerde aanpak tegen de toenemende machtsgroei van criminelen in de bovenwereld.

Vervolgens lichtten de drie veiligheidspartners hun resultaten over 2018 toe. Duncan van de Laar presenteerde de cijfers van de Rijswijkse brandweer en vertelde over de activiteiten van zijn dienst in het kader van brandveilig leven. "Het woord is al vaker gevallen vanmiddag, maar ook de brandweer ziet dat er met goede preventie veel ellende kan worden voorkomen."

Dat laatste beaamt ook politiechef Marian Zaal. "Hoewel er geen duidelijke verklaring is voor de daling van het aantal woninginbraken, denken wij dat de inzet van sociale media, matrixborden en ook hier weer de buurtpreventieteams en oplettende burgers van positieve invloed zijn."

Officier van justitie Linda Bregman berichtte tenslotte over een viertal Rijswijkse strafzaken en ging hierna in op enkele trends. "Het aantal vermogensdelicten daalde fors. Opnieuw is het de burger die hierbij helpt, doordat steeds beter gebruik gemaakt wordt van allerlei slimme technieken om eigendommen beter te beschermen. Een keerzijde is dat ook criminelen steeds gewiekster worden, bijvoorbeeld bij het lospeuteren van bankgegevens. Oplettendheid blijft van groot belang."

"Gunstige ontwikkelingen", vatte burgemeester Bezuijen de resultaten samen. "Maar het kan altijd beter. De gemeente en haar veiligheidspartners zetten zich dit jaar hiervoor opnieuw in en rekenen ook nu op de hulp van de Rijswijkse inwoners."

Meer berichten