Bootwrakken zoals dit voorbeeld zullen worden verwijderd. Foto: site Gemeente Rijswijk
Bootwrakken zoals dit voorbeeld zullen worden verwijderd. Foto: site Gemeente Rijswijk (Foto: )

Ligplaatsenbeleid voor vaartuigen in gemeente Rijswijk vastgesteld

  Nieuwsflits

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten regels op te stellen voor het aanleggen van vaartuigen. De gemeente gaat de wrakken opruimen en voert in fases het nieuwe ligplaatsenbeleid in. Met deze nieuwe regels hoopt de gemeente de recreatievaart op een juiste manier te kunnen faciliteren. De nieuwe regels voor het innemen van ligplaatsen gaan in augustus in.

Rijswijk – De gemeente Rijswijk kent, in tegenstelling tot gemeenten in de omgeving, geen ligplaatsenbeleid voor vaartuigen. Daar gaat een aantrekkende werking vanuit wat leidt tot ongewenste en soms zelfs gevaarlijke situaties. Denk daarbij aan boten die verwaarloosd zijn of half gezonken boten. Ook zijn er op verschillende locaties eigen aanlegvoorzieningen gecreëerd, die zich soms deels op gemeentelijke grond bevinden.

Het college wil aan die situatie een einde maken. Doordat het, mede door nieuwbouw, steeds drukker wordt in de buitenruimte en er meer vaarbewegingen zijn is het voor iedereen prettig als er duidelijke regels zijn. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) biedt het college een goede basis om regels op te stellen voor ligplaatsen en het gebruik hiervan.

Verbod

Allereerst wijst het college een aantal locaties aan waar geen ligplaats mag worden ingenomen. Het betreft locaties die ongeschikt zijn in verband met de openbare orde, veiligheid (o.a. een beperkte doorvaart, kans op schade) en het aanzien van de gemeente.

Het betreft:

De oever langs de Sionsweg (Noordhoornsche Watering) ter hoogte van nummer 1 tot nummer 76, voor zover niet grenzend aan private grond;

De wijk Sion, met uitzondering van:

a) oevers in watergangen grenzend aan privé grond en

b) de oever langs de Sionsweg ter hoogte van de nummers 8 t/m 34e;

De oever langs het Haantje vanaf de aansluiting met De Schie (de Kerstanjewetering) tot aan het perceel Haantje 10A.

Eigenaren van vaartuigen die nu een ligplaats innemen op een plek waar dit straks niet meer is toegestaan worden geïnformeerd met een flyer de op de boot geplakt wordt. Daarnaast zullen door middel van bebording de stroken worden aangeduid waar het straks verboden is een ligplaats in te nemen.

Blijft de eigenaar hierna nog steeds in overtreding dan zal de gemeente overgaan tot het verwijderen van het vaartuig. Daarbij worden de gemaakte kosten op de eigenaar verhaald.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden