V.l.n.r. Ed Braam, Constantijn Dolmans en Marc Weterings, zijn het in ieder geval over één ding met elkaar eens: de discussie rondom Zwarte Piet moet niet gevoerd worden in de politiek.
V.l.n.r. Ed Braam, Constantijn Dolmans en Marc Weterings, zijn het in ieder geval over één ding met elkaar eens: de discussie rondom Zwarte Piet moet niet gevoerd worden in de politiek. (Foto: Frans Limbertie)

Compromis in zwartepietendebat nog ver weg.

  Nieuwsflits

Compromis in zwartepietendebat nog ver weg!

Door Frans Limbertie

Geen sinterklaasintocht dit jaar, georganiseerd door Ruud en Ingrid Louman. Jarenlang hebben ze met veel plezier de feestelijke intocht verzorgd, maar nu voelt het echtpaar zich niet langer gesteund door de gemeente. In een open brief is aangegeven om dit jaar maar over te slaan. Hoe heeft een en ander kunnen gebeuren? We spraken met een paar Rijswijkse raadsleden.

Rijswijk - De zomer is nog lang niet voorbij en de stoomboot ligt nog veilig en wel goed opgeborgen in een Spaanse haven, maar het komende sinterklaasfeest houdt de gemoederen in Rijswijk al weer flink bezig. Wat eens een feest was voor iedereen, jong en oud, is zo langzamerhand ontaard in een felle woordenstrijd waar de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet maar niet tot een compromis kunnen komen. Het zwartepietendebat neemt dan ook elk jaar grotere vormen aan. Het zwart-wit denken in deze hele materie zal op een gegeven moment toch echt dusdanig op de schop moeten. 'De meeste mensen luisteren niet met de intentie om te begrijpen, maar met de intentie om te reageren', is een mooi citaat van de Amerikaanse schrijver Stephen Covey, die hiermee precies de spijker op zijn kop slaat.

Brengt dialoog mensen nader tot elkaar?

Marc Weterings, voorman van Rijswijks Belang en strijdend voor het behoud van Zwarte Piet als traditie kent geen twijfels: “Er is hier al zoveel over gezegd, ook door ons. Men kent ons standpunt. We willen met iedere partij de dialoog aangaan tijdens de evaluatie die de gemeente in september wil organiseren. Alleen weten we nu al dat deze precies zo gaat aflopen als die laatst in januari. Zonder resultaat. We komen steeds geen stap verder. Zo jammer dat er een politieke zaak van is gemaakt. Daarom steunen wij ook het burgerinitiatief dat er nu komt. Sinterklaas is met Zwarte Piet een volks- en kinderfeest voor iedereen, hoe je het ook wendt of keert.” Een groep welwillende burgers gaat onder leiding van initiatiefnemer Desiré Jongejan nu hun eigen sinterklaasintocht in november vieren. “Klopt, dat wordt een traditionele intocht met echte Zwarte Pieten. En wij doen mee,” geeft Weterings aan. “Wil je naar een aangepaste, dan kan dat. Veel plezier. Wij leven en wonen in een land van vrije keuzes. Dit is de lijn die wij aanhouden in Rijswijk, daar waar het meest draagvlak voor is.” Ook Ed Braam van Beter voor Rijswijk is duidelijk. Rijswijkers zijn heel goed in staat om zelf te kunnen bepalen wat ze willen. Wij denken overigens dat een grote meerderheid zal kiezen voor behoud van Zwarte Piet," zegt hij. "Niet mee eens? Kom dan niet en ga naar een gemeente waar een alternatief wordt geboden. Het is nu mooi geweest zo. Dit is ons erfgoed en ons sprookje, blijf daar vanaf.” Constantijn Dolmans is raadslid namens D66 en ook hij betreurt dat het debat inmiddels zo uit de hand is gelopen. D66 en GroenLinks constateren dat de verschijning Zwarte Piet kan bijdragen aan discriminatie en racisme. Op persoonlijke titel stond Dolmans vorig jaar tijdens de intocht met een bord waarop prijkte: ‘Zwarte Piet is racisme!’ “Ik stond en sta daar nog steeds achter,”zegt hij. “Wel vind ik dat het gesprek niet tussen politieke partijen, maar in de samenleving gevoerd moet worden. Zo'n gesprek kan naar mijn mening immers mensen nader tot elkaar brengen. Organisatoren Ruud en Ingrid heb ik eerder een persoonlijke brief gestuurd om ze te bedanken voor al die jaren, maar ook om aan te geven dat polarisatie helaas soms nodig is om een maatschappelijk probleem te benoemen.” De fractie van GroenLinks zegt bij monde van Marieke Alberts er het volgende over: “De discussie verdeelt ons. Wat zou het fijn zijn als in onze prettige en diverse gemeente het sinterklaasfeest er een voor alle kinderen kan zijn, de intocht met de tijd meegaat en het gesprek erover voeren mogelijk is, zonder bedreigd of geïntimideerd te worden. Het is jammer dat de dialoog door omstandigheden pas zo laat van start kan gaan.”

Hoe nu verder?

Tot slot laat woordvoerder Jeroen van Eijndhoven namens de gemeente weten dat deze nog geen intocht heeft verboden en ook geen officieel standpunt inneemt in de hele discussie. “Door de coronacrisis kunnen we helaas niet eerder dan in september via een brede maatschappelijke dialoog met de stad bekijken hoe de intocht er in de toekomst uit gaat zien.” Op de vraag hoe zo'n dialoog met diverse partijen precies gestalte gaat krijgen: wordt er een speciale mediator voor ingehuurd, of komt de Rijdende Rechter langs? kregen we nog geen respons. Het gesteggel rondom de sinterklaasintocht, met Zwarte Piet of niet, houdt dus voorlopig nog wel even aan in Rijswijk. Waar een kleine stad toch groot in kan zijn! In ieder geval zal de maandelijkse talkshow Rondom Rijswijk medio september het nieuwe seizoen openen met een speciaal debat over de zwartepietendiscussie. Burgers, organisaties en Rijswijkse politieke partijen zijn van harte welkom om hieraan mee te doen. Het wordt uiteraard een pittig debat met een breed maatschappelijk draagvlak. Wordt vervolgd dus.  

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden