CDA-raadslid Annemie Koegler pleit dinsdag 7 juli voor een radicaal andere aanpak.
CDA-raadslid Annemie Koegler pleit dinsdag 7 juli voor een radicaal andere aanpak. (Foto: CDA Rijswijk )

"Van pillen naar positief opvoeden"

  Nieuwsflits

'Jeugdhulp is gewoon niet de oplossing voor ieder probleem'

Emile Verdegaal

Dinsdag 7 juli bespreken college en gemeenteraad de financiële situatie van Rijswijk en die ziet er opnieuw weinig rooskleurig uit. Net als bij veel andere gemeenten kampt ook Rijswijk met een fors tekort op jeugdzorg terwijl de wachtlijsten nog altijd oplopen. CDA-raadslid Annemie Koegler pleit dinsdag voor een radicaal andere aanpak. "Het CDA wil de gemeente voor nog meer financiële ellende behoeden. Maar nog belangrijker vind ik dat de blijvend schaarse middelen terecht gaan komen bij die jongeren die onze hulp écht nodig hebben."

Rijswijk - Een paar cijfers. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van jeugdzorg is hoger dan ooit tevoren en groeit nog steeds. In 2015 kreeg 7,9% van de jongeren jeugdzorg. In 2019 is dat ruim 11%. Dat is maar liefst 1 op de 9 jongeren. Trajecten duren steeds langer en er wordt steeds meer en duurdere specialistische zorg ingezet. Met als gevolg grote financiële tekorten, de afgelopen twee jaar had Rijswijk al ruim €4 miljoen tekort op jeugdzorg. In een gemiddelde schoolklas zitten vier jongeren met dyslexie. Het aantal recepten voor ADHD medicatie is de afgelopen tien jaar verviervoudigd en er zijn veertig keer zoveel jongeren met autisme als veertig jaar geleden.

Verontrustende cijfers dus en er is Annemie Koegler veel aan gelegen de jeugdhulp weer snel in normale banen te leiden. Koegler legt uit: “Ons stelsel van jeugdzorg is vooral gebaseerd op het stellen van diagnoses. We hebben weinig geduld met probleemgedrag en jongeren met afwijkend gedrag krijgen al snel een etiket opgeplakt. Zo'n etiket draagt een kind vervolgens het hele leven met zich mee. Het CDA pleit ervoor de hulp voor jongeren vooral te richten op preventieve maatregelen en ondersteuning in de eigen sociale omgeving."

Maar om te beginnen wil Koegler dat er een onderscheid wordt gemaakt voor kinderen die écht professionele hulp nodig hebben en kinderen die er met opvoedondersteuning cultuur, muziek en sport uit kunnen komen. "Jeugdhulp is gewoonweg niet de oplossing voor ieder probleem. Het moet weer normaal zijn op te groeien zonder jeugdhulp. Verantwoordelijkheden moeten daar worden gelegd waar ze thuishoren. Niet de gemeente maar primair de ouders zijn verantwoordelijk voor het opvoeden en welzijn van hun kinderen. De inzet van de gemeente moet slechts ondersteunend zijn."

Koegler ziet dat jongeren nu heel snel worden gemedicaliseerd. "Dat willen we gaan afremmen. Doorverwijzers zoals huisartsen, medisch specialisten en het jeugdteam zullen anders naar hulpvragen van jongeren moeten gaan kijken. Het CDA maakt zich daarom hard voor een klein team van professionals dat de toegang tot jeugdzorg bewaakt. Om meer grip op de jeugdzorg te krijgen willen wij ook een andere inkoopstrategie. Het Servicebureau H10, dat nu onze jeugdzorg gezamenlijk voor tien gemeenten inkoopt, lukt het niet om jeugdzorg efficiënt en effectief in te kopen. Er worden zaken gedaan met 175 verschillende aanbieders. Grip en controle hierop ontbreken totaal. Het CDA wil dat de gemeente de jeugdhulp weer zelf gaat inkopen en het aantal zorgaanbieders terug te brengen naar maximaal vijf."

Niks doen is voor Koegler geen optie meer. "Laten we kiezen voor de jongeren die onze hulp echt nodig hebben. Zo kunnen we ook de kosten voor de jeugdzorg weer beheersbaar maken. De andere jongeren laten we niet vallen, maar onze insteek hier zal zijn 'Van pillen naar opvoeden' en de hulp hierbij vanuit de gemeente mag hooguit ondersteunend zijn."

Annemie Koegler (CDA): "Het moet in RIjswijk weer normaal zijn op te groeien zonder jeugdhulp."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden