Foto: RHOBBY

Tunneldak

  Nieuwsflits

Eind 2020 schreef ik op deze plek al over het heetste hangijzer van Oud Rijswijk: de sluiting van het tunneltje onder de Haagweg. Het leek me toen (en nog steeds) een uitstekend plan. Hoewel ik vast niet de enige ben, roerden de voorstanders voor het behoud van de tunnel zich. Op Nextdoor ontspon zich een levendige discussie waar vooral de voorstanders zich lieten horen. Er was daar een poll met een Noord-Koreaanse uitslag: 164 respondenten, 162 tunnelliefhebbers. En begin januari stond er nog een groot artikel in deze krant waarin betrokken buurtbewoners lieten weten toch vooral de tunnel open te willen houden. Heel goed dat ze zich zo laten horen, maar het is duidelijk dat ze een achterhoedegevecht voeren. Dinsdag stond de sluiting van de tunnel weer op de agenda van de gemeenteraad, ditmaal met het formele voorstel ‘om de voetgangerstunnel onder de Haagweg met toepassing van artikel 9 van de Wegenwet aan de openbaarheid te onttrekken’. Bij de raadsstukken zat een mooi overzicht van ingediende zienswijzen: ingezonden meningen over het voorgenomen besluit, waarbij de gemeente direct stevige tegenargumenten aanbood, allemaal samengevat in een Nota van Zienswijzen.

Helaas zitten er geen vleermuizen in de tunnel

Maar liefst 45 argumenten worden aangedragen om de tunnel open te houden, dan wel de gemeente ervan te overtuigen om de beslissing nog eens te heroverwegen, maar de gemeente heeft (vindt ze zelf) met alle argumenten korte metten gemaakt. Zo stelt één indiener dat ‘er in de afgelopen 20 jaar nooit sprake is geweest van ongeregeldheden of geweldsincidenten in de tunnel’, en dat dit dus geen reden kan zijn om de tunnel te sluiten. De gemeente merkt zuinigjes op dat concrete incidenten niet bij de gemeente zijn geregistreerd, maar dat er wel ‘informele meldingen’ zijn van ‘subjectieve onveiligheid’. Ook blijkt dat gemeente meeleest op Nextdoor, maar stelt zelf op straat geënquêteerd te hebben. Daar was de uitslag een wat meer genuanceerde 50/50. Eén indiener vreest dat de flat bij ingang van de Herenstraat omvalt als de tunnel dichtgaat, maar die angst blijkt ongegrond. Een andere indiener gokte op de aanwezigheid van vleermuizen in de tunnel. Want als er vleermuizen in de tunnel zouden zitten, zou die niet dicht mogen, maar helaas, de tunnel blijkt vleermuisvrij.

Maar er is een onverwacht obstakel! Bij de tunnelingangen staan kunstwerken uit 1984, met de niet echt prikkelende naam ‘Wegvliegend Tunneldak', van kunstenaar Rob Schmidt. Volgens de regels moet de kunst behouden blijven, én moet er met de kunstenaar overlegd worden. Maar nu blijkt dat, na ongetwijfeld ijverig gegoogle van een gemeenteambtenaar "is geprobeerd de kunstenaar te traceren maar dat is tot op heden niet gelukt”. Hier is dus nog even wat detectivewerk nodig. Ik heb zelf even wat rondgeneusd en volgens mij heb ik 'm al gevonden maar de details zet ik maar niet in de krant. Dus Rob Schmidt, als u dit leest, graag even een mailtje naar de gemeente, dan kunnen we ook weer verder.

Tims column

Tim Kersjes
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden