<p>CDA pleit er nadrukkelijk voor om de zorgen van de huidige omwonenden niet uit het oog te verliezen.&nbsp;</p>

CDA pleit er nadrukkelijk voor om de zorgen van de huidige omwonenden niet uit het oog te verliezen. 

(Foto: )

CDA Rijswijk voor Havenkwartier, bovenal met oog voor bewoners

  Nieuwsflits

Het CDA Rijswijk heeft dinsdag 2 maart ingestemd met het Ontwikkelkader voor het Havenkwartier. Een belangrijke stap voor nieuwe woningbouw in het gebied rond de Rijswijkse haven. Waar nu nog oude bedrijfspanden staan en leegstand is, krijgt het gebied met deze ontwikkeling een enorme oppepper. Ook kan met de bouw van deze woningen het nijpende probleem op de woningmarkt worden verlicht.

Rijswijk - Wel pleitte het CDA er nadrukkelijk voor de zorgen van de huidige omwonenden niet uit het oog te verliezen. Fractievoorzitter Menno van Enk geeft aan dat daarom het nodig is om extra voorwaarden te stellen; “Want de bouw van ruim 2000 woningen heeft grote impact op de omgeving en omwonenden. Daarom hebben wij het college gevraagd nu al maatregelen te nemen voor verbetering van het doorstromen van het verkeer, het verbeteren van het groen en meer aandacht te hebben voor mooie architectuur”. Ten eerste moet de verkeerssituatie vooruitlopend op de bouw al worden aangepast. Enerzijds omdat er nu al files staan op de Burgemeester Elsenlaan. Maar vooral om te zien of deze maatregelen wel echt voldoende zullen zijn om bij een toenemend aantal bewoners, het verkeer in de buurt goed af te wikkelen. Het CDA wil zo sluipverkeer in de bomenbuurt voorkomen.

Daarnaast heeft het CDA gevraagd om de ruimte die vrijkomt door de hoogbouw in te vullen met groenzones en bomen. Op een manier zoals we die vanouds in Rijswijk als park- en rozenstad gewend waren. Het aantal bomen zal per saldo met 70 toenemen tot 400 in totaal. De zone rond het Jaagpad wordt autoluw, met minder asfalt en meer groen. En de projectontwikkelaars dragen naar rato bij in de financiering van de openbare ruimte. Daarnaast vraagt het CDA het college de vinger aan de pols te houden bij het ontwerp van de hoge woontorens op het voormalig Sijthofterrein. Hoogbouw mag, maar dan wel liefst in mooie ranke architectonische vormen. Het creatieve ontwerp van het Europees Octrooibureau is daarvan een voorbeeld. Tegen de geluidsoverlast en luchtvervuiling van de A4 is door het CDA in de Tweede Kamer onlangs bij de minister gepleit om maatregelen te nemen. Als gevolg van een actie van CDA Rijswijk is hiervoor uiteindelijk een motie Kamerbreed aangenomen. Dit is natuurlijk ook voor de woningbouw in het Havenkwartier belangrijk. Het college heeft daarom toegezegd om met Rijkswaterstaat te overleggen hoe en wanneer de beloofde onderzoeken tot maatregelen kunnen leiden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden