<p>Wethouder Johanna Besteman (CDA) op de locatie aan de Burgemeester Eisenlaan waar in de toekomst ook nieuwe woningen zullen komen.&nbsp;</p>

Wethouder Johanna Besteman (CDA) op de locatie aan de Burgemeester Eisenlaan waar in de toekomst ook nieuwe woningen zullen komen. 

(Foto: Robbert Roos)

Rijswijk zet in op het middensegment

  Nieuwsflits

Rijswijk groeit en blijft ook de komende jaren doorgroeien. Daarmee is de huisvestingsopgave groot en blijft de druk op de woningmarkt onverminderd hoog. Om aan de groeiende vraag naar gepaste woningen te kunnen voldoen, worden er in Rijswijk zoveel mogelijk woningen gebouwd, geherstructureerd en verduurzaamd, samen met ontwikkelaars en corporaties. Naast kwalitatief goede woningen en betaalbare woningen, vooral in het middensegment, zet de gemeente Rijswijk ook sterk in op gemêleerde en vitale wijken. Want wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. In gesprek met wethouder Johanna Besteman.

Robbert Roos

Rijswijk - Dat de druk op de woningmarkt hoog is in Rijswijk moge duidelijk zijn. Toch doet de gemeente er naar eigen zeggen alles aan om die druk te verlagen.

Waar zitten in Rijswijk precies de knelpunten? “Als je kijkt naar het aanbod op de woningmarkt zie je met name dat er in het middensegment, van 737 tot 1000 euro huur, nauwelijks huurwoningen beschikbaar zijn”, legt wethouder Wonen, Onderwijs, Cultuur en Welzijn Johanna Besteman uit. “Daardoor zie je dat het met name voor de mensen met de middeninkomens bijna onmogelijk is om in Rijswijk een passende woning te vinden. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en met deze koopprijzen vaak te weinig, om een passende woning te kopen. Ze vallen eigenlijk precies tussen wal en schip; dat vind ik echt een schrijnend probleem. Daarom is een van mijn grote prioriteiten het toevoegen van meer midden-huurwoningen in Rijswijk.”

Wat is hiervan de reden? “We willen mensen zoals agenten en leerkrachten niet alleen in onze stad laten werken, maar ze ook een goede woning aan kunnen bieden. Ik wil als wethouder onderwijs de beste leerkrachten voor onze klassen hebben staan. Daar hoort een passende woning bij.” Een tweede prioriteit voor de wethouder is het aanpakken van de verouderde wijken. “Rijswijk kent een groot deel naoorlogse woonwijken die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken.

Is dat alleen een taak voor de gemeente Rijswijk? “Zeker niet. Ik ben erg blij dat we hierin optrekken met de woningcorporaties. Zo hebben we in de wijk Te Werve een kwartiermaker aangesteld om te kijken wat deze wijk precies nodig heeft, hoe de wijk her-gestructureerd kan worden en hoe we de leerbaarheid kunnen verbeteren.”

Hoe gaat u dit precies aanpakken? “We willen hier een integrale aanpak op loslaten. Daarbij kijken we niet alleen sec naar de kwaliteit van de woningen zelf, maar ook naar de leefbaarheid en voorzieningen van de wijk. Dan komen er ook vragen naar voren zoals; is de wijk schoon, is er sprake van afvalproblematiek en hoe het gesteld is met de sociale samenhang van de wijk?”

Wat bedoelt u precies met sociale samenhang? “Naast wonen heb ik ook welzijn in mijn portefeuille. Ik geloof erin dat als mensen dicht naast elkaar staan, en naar elkaar omkijken, de leefbaarheid en sociale cohesie verbeterd wordt en het uiteindelijk prettiger wonen is in Rijswijk. Daar is mij veel aan gelegen omdat ik vind dat iedereen zich hier thuis moet kunnen voelen.”

Dat klinkt misschien mooi. Maar waar begin je met zoiets? “Door focus aan te brengen en samen te werken. Daarom beginnen we gezamenlijk in Te Werve en de Muziekbuurt omdat we daar sterke en gemêleerde wijken van willen maken. Ik geloof sterk in buurten waar jong en oud samenwoont. Een- en tweepersoonshuishouden samen met grotere gezinssamenstellingen. Vanuit sociaal aspect gezien ben ik ervan overtuigd dat iedereen in zo’n woonomgeving juist van elkaars sterke punten kan leren en mensen elkaar kunnen helpen.”

De laatste jaren waren voor woningcorporaties niet de gemakkelijkste. Hebben de corporaties in Rijswijk voldoende financiële middelen om dit soort investeringen te doen? “De corporaties in Rijswijk hebben de laatste jaren veel gereserveerd voor onderhoud en verduurzaming dus ja, ik ben er positief over. Ze zijn erg betrokken bij de stad en erg gemotiveerd om dit aan te pakken. Daarnaast zijn ze erg gemotiveerd om dit aan te pakken. Daar begint het mee. Als je iets samen wilt, vind je ook de weg om je doel te bereiken.”

Waar moeten die middensegment woningen precies komen? “We zijn net bezig met de afrondende fase van Nieuw-Benedictus, een project van Rijswijk Wonen. We hebben afgesproken dat 80% van deze woningen naar mensen uit Rijswijk gaan. Dit kan doordat we Lokaal maatwerk optimaal inzetten. Dit kan overigens alleen bij sociale huurwoningen. De woningen die hierdoor vrijkomen zorgen op hun beurt voor een goede impuls qua doorstroming op de woningmarkt.” Een ander project met woningen is De Generaal waar 192 appartementen komen waarvan een behoorlijk deel middelduur is. Daarnaast is er De Minister met 310 appartementen waaronder een substantieel aantal middeldure huur en koop en de Colijn tegenover de Hoogvliet met middeldure- en dure koopappartementen.

 Komen er alleen maar appartementen bij? “Nee zeker niet. In RijswijkBuiten, de meest duurzame wijk van Nederland, bouwen we grondgebonden woningen die ook geschikt zijn voor grotere gezinssamenstellingen. In deze wijk komt ook een mooie Montessorischool waarin ook kinderopvang is, net als een mooie sporthal en een speciale ruimte voor welzijnsactiviteiten in de wijk. Daarmee wordt de school straks echt het middelpunt van de wijk.”

Gaat dat bouwen niet ten koste van al het groen? “Een wijk is meer dan alleen maar op elkaar gestapelde stenen. We kijken ook hoe kinderen buiten kunnen spelen, hoe het zit met het groen en hoe inwoners uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan in de wijk zijn, maar ook in het groen er omheen. Mensen voelen zich ergens thuis omdat ze fijn contact met de buren hebben, een leuk wijkpark hebben of een speeltuintje in de buurt. Daar zetten we ook op in. Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd.”

Meedenken?
Vul uw antwoorden in op: https://www.companen.nl/onderzoek/rwpeiling

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden