MBB

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst……

  Historie

Museum Bescherming Bevolking/Bunkercomplex Park Overvoorde opent haar deuren weer. Op 14 april is de eerste open dag van het seizoen van 10.00 uur tot 16.00 uur. De laatste rondleiding vangt aan om 15.30 uur. Komt u ook?

Dat Bunkercomplex Park Overvoorde veel te bieden heeft, is voor de vrijwilligers van het complex duidelijk. Ook docent Henk Wildschut vroeg zich na een bezoek af waarom er niet meer klassen van het voorgezet onderwijs de weg naar dit prachtige complex weten te vinden. Hij schreef hier een artikel in KLEIO (het vakblad voor docenten geschiedenis en staatsinrichting) en dat heeft gevolgen gehad. 

In de eerste drie maanden van 2019 hebben al vier scholen uit Zuid Holland het bunkercomplex bezocht. Veelal examenklassen met geschiedenis in het pakket komen in het kader van de "Koude Oorlog" het complex, museum en de commandopost bezoeken. Vanzelfsprekend zijn de vrijwilligers van Overvoorde trots dat zij op deze wijze kunnen en mogen bijdragen aan een stukje educatie voor de toekomstige generatie. Uit feedback van veel leerlingen blijkt dat de geschiedenis op de locatie nog leeft en een goede aanvulling is op de theorie. Ook bij de gemeente Rijswijk is het complex niet onopgemerkt gebleven, steeds meer politici en gemeenteraadsleden weten hun weg naar het Bunkercomplex te vinden.

Begin 2018 is in opdracht van de gemeente Rijswijk door experts van de monumentencommissie uit Delft onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van het bunkercomplex. Dit rapport liegt er niet om. Rijswijk heeft een uniek complex binnen haar gemeentegrenzen. Een complex dat absoluut verdiend om in haar gehele hoedanigheid behouden en gerestaureerd te worden. Hieronder een kleine passage uit het rapport;

"Bunkercomplex Park Overvoorde is van nationaal belang vanwege hoge cultuurhistorische, architectuurhistorische, bouwhistorische en ensemblewaarden en vanwege hoge mate van gaafheid en zeldzaamheid omdat:

het een uniek voorbeeld is van een verdedigingswerk van de Duitse bezetter dat na 1945 is hergebruikt als civiel verdedigingswerk ten tijde van de Koude Oorlog;

het de enige Funkhorchstelle, afluisterstation, van de Duitse bezetter in Nederland was en één van de vier in Europa;

het uniek is als civiel verdedigingswerk van de Bescherming Bevolking vanwege de combinatie commandocentrum en opleidingscentrum;

zowel de SK-bunker, de Küvers 413 volgens een voor Overvoorde iets aangepaste variant van het standaardtype, de oefen ruïne als de atoombunker unieke gebouwtypen zijn in Nederland;

er bijzondere, specifieke bouwconstructies bij de verschillende gebouwen zijn toegepast;

het bunkercomplex zowel wat exterieurs als interieurs betreft een hoge mate van gaafheid heeft;

Het bunkercomplex een hoge mate van zeldzaamheid heeft, omdat nergens in Nederland deze combinatie van buitenplaats, afluisterstation, BB commandocentrum en –opleidingscentrum gecombineerd zijn.*

De vrijwilligers van het museum zijn trots op de locatie en de vrijwilligers stoppen jaarlijks duizenden uren aan werk in het beheer en behoud van dit unieke complex. Men hoopt dat nog meer scholen, politici en bezoekers hun weg dit jaar naar het unieke bunkercomplex zullen weten te vinden. Komt u ook naar de open dag? 

 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden