De net voltooide Bonifatiuskerk naast zijn oudere voorganger. De foto is uit 1897.
De net voltooide Bonifatiuskerk naast zijn oudere voorganger. De foto is uit 1897.

750 jaar kerk in Rijswijk

  Historie

Van 14 oktober tot en met 3 december is in Museum Rijswijk de tentoonstelling '750 jaar kerk in Rijswijk' te zien. Een perkamenten handschrift uit 1267 maakt voor het eerst melding van de 'parochie van Rijswijk'. Het is het oudste bewijs dat hier toen al een kerk en een kerkgemeenschap bestond. De Rijswijkse geloofsgemeenschappen van de parochie H. Bonifatius, de Protestantse Gemeente, de Volle Evangelie Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk vieren daarom dit jaar '750 jaar kerk in Rijswijk'.

Rijswijk - In samenwerking met Museum Rijswijk is een tentoonstelling georganiseerd, die laat zien wat er in deze 750 jaar is gebeurd. De Rijswijkse geloofsgemeenschap kende aanvankelijk een periode van bloei, maar in de 16e eeuw gingen de protestantse en rooms-katholieke kerk ieder hun eigen weg. Het is een geschiedenis van vallen en opstaan, van kerken bouwen en weer afbreken en van het zoeken naar een eigen en herkenbare plaats in een steeds veranderende samenleving. Aan de hand van archiefstukken, boeken, kaarten, liturgische voorwerpen, prenten en schilderijen wordt een beeld geschetst van het reilen en zeilen van de Rijswijkse geloofsgemeenschap(pen) sinds 1267. Vele unieke en zelden eerder geëxposeerde stukken zijn te zien op deze bijzondere tentoonstelling. De tentoonstelling wordt geopend door Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, op vrijdag 13 oktober om 16.00 uur. Museum Rijswijk (Herenstraat 67) is geopend dinsdag t/m zondag 11-17 uur. www.museumrijswijk.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden