Foto: Najib Nafid

'Cultuur geeft Rijswijk veel meer kleur'

  Cultuur

Nina van Katwijk

In gesprek met Marloes Borsboom

Marloes Borsboom - Turabaz heeft na haar aanstelling als wethouder van kunst en cultuur in 2016 het nodige veranderd. Zo was een van haar eerste acties het opstellen van een nieuwe cultuurvisie voor Rijswijk. Wat heeft deze nieuwe visie in de afgelopen twee jaar voor veranderingen teweeg gebracht? En wat staat er nog meer op het programma voor Rijswijk?

Rijswijk - "De culturele organisaties van Rijswijk gaven zelf aan dat er behoefte was aan verandering", begint Borsboom. "Ze wilden de ruimte hebben om afwisselendere activiteiten op te zetten, beter samen te werken en een aantal doelgroepen met name ouderen en jongeren meer te betrekken." De gemeente is vervolgens met deze organisaties in gesprek gegaan en heeft onderzocht wat cultuur voor Rijswijk kan betekenen. "Er is uitgegaan van de vraag: 'Hoe kan cultuur de stad meer kleur geven?' Kortom, de nieuwe visie is de visie van de stad."

Er is een cultuurmakelaar aangesteld die bemiddelt tussen verschillende culturele organisaties en economische organisaties. "Dit helpt enorm. De culturele organisaties hebben vaak niet de mankracht en connecties om gezamenlijke producties te regelen. Ze zijn te druk bezig met overleven", legt Borsboom uit. Sinds de cultuurmakelaar aan de slag is gegaan is er al veel bereikt. Borsboom somt met gemak een heel lijstje aan successen op. "Zo heeft het Concert Koor bij de viering van de Vrede van Rijswijk een optreden verzorgd, samen met een balletgroep én een theatergroep. En Stichting Florence brengt ouderen met een busje naar allerlei culturele activiteiten toe. Daarmee behalen we ook gelijk maatschappelijke doelen, we bestrijden zo de enorme eenzaamheid onder ouderen."

Ook de Rijswijkse jeugd heeft een verbeterd aanbod gekregen. Uit een enquête kwam naar voren dat jongeren behoefte hadden aan een plek waar ze zich kunnen ontplooien. Daarom is GAP opgericht, een creatieve ontmoetingsplek voor jongeren tussen de twaalf en vijfentwintig jaar. "Cultuur kan op zo veel verschillende manieren bijdragen aan de stad", concludeert Borsboom.

Ondanks dat er al veel initiatieven genomen zijn, staan er nog veel veranderingen op het programma. Borsboom wil bijvoorbeeld graag de communicatie met het publiek verbeteren. "Inwoners zijn onvoldoende op de hoogte van alle culturele mogelijkheden in Rijswijk. We moeten hier een stuk transparanter in zijn." De online krant 'Uit in Rijswijk' is al een stap in de goede richting. Rijswijkers kunnen er informatie vinden over culturele activiteiten in Rijswijk. Hiernaast werkt de gemeente hard aan het creëren van het grootste culturele centrum van Rijswijk, het Huis van de Stad. Op de plaats van het voormalige stadhuis, tegenover de schouwburg, komen zoveel mogelijk verschillende culturele disciplines samen. "Rijswijk heeft zo veel moois te bieden en het is tijd dat we dat laten zien", vertelt Borsboom trots.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden