Foto: Nina van Katwijk

De stad is als een openlucht museum

  Cultuur

Nina van Katwijk

Wie zet al die beelden toch neer?

Groot Rijswijk begint vandaag met de rubriek 'Beeldverhaal'. Hierin is wekelijks aandacht voor een beeld uit uw omgeving. Als start een gesprek met de Commissie KunstRuimte. Want hoe komen al die kunstwerken daar eigenlijk? Wie komt er met het plan om nu precies daar dát kunstwerk neer te zetten? En wat komt daar allemaal bij kijken?

Rijswijk - In Rijswijk begeleidt de Commissie KunstRuimte de realisatie van kunst in de openbare ruimte. Zij komen eens per maand samen en adviseren het college van Burgemeester en Wethouders over het beleid en het onderhoud van de gemeentelijke kunst. "We beoefenen allemaal een ander beroep'', legt Sandra Spijkerman uit. "Zo zijn Pim Voorneman, Maarten Schepers en Yvo van der Vat kunstenaars, is Ana Rocha architecte en ben ik kunsthistoricus. We benaderen het project dus ieder vanuit een andere invalshoek." Rijswijk heeft de zogenaamde één procent regeling. Bij bouwprojecten of restauratieklussen vanuit de gemeente wordt één procent van het budget besteedt aan kunst. Het maximaal beschikbare bedrag per project is 65.000 euro. De commissie zorgt op deze manier al vanaf de jaren vijftig voor openbare kunstwerken. "Aan de kunstwerken kun je kun je de geschiedenis van een wijk zien. De stad is als een museum", vertelt Voorneman trots.

Een kunstproject zet je niet zomaar neer, daar gaat vaak wel drie jaar overheen. De commissie doet onderzoek naar wat voor soort kunstproject bij de omgeving past en ontwerpt een opdracht. Rocha licht toe hoe dit in z'n werk gaat: "We plaatsen regelmatig een advertentie in de 'BK informatie', een kunstenaarsvakblad. Soms reageren er zeventig kunstenaars, soms wel honderddertig." Het is de taak van de commissie om een selectie uit alle inzendingen te maken. Uiteindelijk leggen ze de beste ontwerpen voor aan het college van B&W. "Er zijn een aantal criteria waar we rekening mee houden", gaat ze verder. "Zo moet het ontwerp passen bij de plek. Er mogen geen andere afleidende kunstwerken of gebouwen in de omgeving staan, het beeld moet opvallen en moet zo duurzaam mogelijk gemaakt zijn. En heel belangrijk, het beeld moet veilig zijn voor het publiek."

"Het is niet de bedoeling dat omwonenden het gevoel krijgen dat een beeld uit de lucht is komen vallen", benadrukt secretaris De Wit. Bij het laatste project "Novo Sion" heeft de commissie de bewoners van de wijk zeven schetsen voorgelegd waar ze op konden stemmen. Toch komt het te vaak voor dat het publiek de betekenis achter een beeld niet kent. Rocha verwoordt het mooi; "Kunst heeft een taal, net als muziek. Als je die taal spreekt wordt de betekenis duidelijk." Voorneman heeft hier nog iets aan toe te voegen "Kennis van kunst bepaalt je smaak." De rest van de commissie beaamt dit. "Het zou mooi zijn als de rubriek Beeldverhaal kan bijdragen aan het verspreiden van die kennis", is de gezamenlijke conclusie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden