Interim-directeur Arnoud van Aalst ziet de toekomst van Museum Rijswijk met vertrouwen tegemoet.
Interim-directeur Arnoud van Aalst ziet de toekomst van Museum Rijswijk met vertrouwen tegemoet. (Foto: Robbert Roos)

CDA stemt tegen reddingsplan

  Cultuur

Robbert Roos

Museum Rijswijk ziet juist kansen

Museum Rijswijk krijgt van cultuurwethouder Marloes Borsboom een pakket leningen ter waarde van € 750.000,- om de toekomst van het museum voor de komende vier jaar zeker te stellen. Volgens het CDA is terugbetalen van deze lening echter een illusie. De fractie stemde dan ook tegen het reddingsplan.

Rijswijk - Het CDA Rijswijk wil vooropstellen dat zij het museum een warm hart toedragen. "De goede intenties zijn duidelijk en worden zeker gewaardeerd." volgens fractievoorzitter Johanna Besteman. "Het voorstel wat er op drie juli lag vonden wij echter niet reëel omdat wij denken dat de lening in de huidige situatie niet volledig en op redelijke termijn kan worden terugbetaald." Door de lening als oninbaar af te boeken wordt volgens CDA voorkomen dat een volgend college wordt opgescheept met een financieel tekort in de begroting. Interim-directeur Arnoud van Aalst van Museum Rijswijk ziet de zaken toch anders. "Ik ben erg onder de indruk van de manier waarop het CDA de zaken heeft voorbereid. Dat draagt zeker bij aan de discussie. Wel vond ik het jammer dat dit verhaal letterlijk om vijf voor twaalf gepresenteerd werd en niet een week eerder tijdens het forum. Dan hadden de mensen die er aan gewerkt hebben nog iets meer tijd gehad om daar naar te kijken of over door te praten." Van Aalst ziet de toekomst dan ook anders dan het CDA. De nieuwe koerst van het museum werpt volgens hem nu al zijn vruchten af. "Er zijn veel meer bezoekers dan eerst, er wordt goed omgezet in het café en de winkel, en er is veel positieve aandacht in de pers. Ook de nieuwe Biennale wordt goed bezocht. Dat is natuurlijk niet zomaar. Er is ontzettend hard gewerkt het afgelopen half jaar, en dit is nog maar het begin." Bij zijn aantreden maakte van Aalst een inventarisatie van de potentie van het museum en schreef daarna een plan van aanpak. "Dat is beslist geen luchtfietserij. Er wordt nu al uitvoering aan gegeven. Dat wordt alleen maar meer als we straks ook sponsoring op de rails gezet hebben." Voor een betere horecaexploitatie heeft het museum snel een bestemmingsplanwijziging en terrasvergunning nodig. Iets wat volgens het CDA niet is meegenomen in het voorstel, en wat nog wel twee jaar kan duren. Van Aalst ziet dit anders. "Het huidige terrasbeleid wordt na de zomer geëvalueerd en daar wordt voor het eind van het kalenderjaar een beslissing over genomen of dat veranderd moet worden. Het museum is niet de enige die daarvoor pleit. Ook verschillende jonge horecaondernemers zien hun plannen stuklopen op het huidige beleid." Dat dit wellicht aangepast moet worden dringt volgens van Aalst ook door binnen de gemeentelijke organisatie. Hij hoopt dan ook op de eventuele wijzigingen mee te kunnen liften. "In mijn carrière heb ik vaak tegen de gemeente gestreden. Dit is voor het eerst dat ik zoveel medewerking krijg." De lening geeft het museum de gelegenheid om orde op zaken te stellen om straks weer zwarte cijfers te schrijven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden