De Haagweg met links Kuys Witsenburg. De foto dateert uit circa 1925
De Haagweg met links Kuys Witsenburg. De foto dateert uit circa 1925

Rijswijk tussen de twee oorlogen in

  Cultuur

In de jaren twintig stond Rijswijk aan het begin van zijn eerste groeispurt. Het aantal inwoners nam toe en daarmee ook de vraag naar woningen. Het Rijswijkse leven tussen de twee wereldoorlogen staat centraal in de nieuwe tentoonstelling Fotografie in Rijswijk 1920-1940. Deze expositie opent zaterdag 27 januari in Museum Rijswijk.

Rijswijk - Het oude dorp werd uitgebreid met onder meer de Emma- en Julianastraat. Tegenover Leeuwendaal verrees de wijk Cromvliet. Dat hiermee vrijwel een complete buitenplaats –ondanks protesten- van de kaart verdween, was de prijs van de 'vooruitgang'. Nog meer nieuwigheden deden hun intrede. De inmiddels vertrouwde stoomtram werd vervangen door een elektrische tram. Onder grote publieke belangstelling –en muzikaal ondersteund door de Rijswijkse Harmonie- werd deze binnengehaald.

Een centrale figuur in het 'interbellum' in Rijswijk was Henri ter Hall. Als producent van revues genoot hij landelijke bekendheid. In zijn woonplaats Rijswijk leidde hij tal van feestelijkheden in goede banen. In zijn vrije tijd fotografeerde hij Rijswijk zoals hij het kende maar ook de veranderingen die er plaatsvonden. Zijn fotoalbums zijn deels bewaard gebleven en voor het eerst zijn op deze tentoonstelling een aantal van zijn foto's te zien.

Natuurlijk waren er meer amateurfotografen in Rijswijk. Van Ferdinand Charles Koechlin bezit het museum een aantal glasnegatieven met fraaie opnamen van Rijswijk uit de jaren twintig. Voor zover bekend heeft Koechlin nooit afdrukken van zijn opnamen laten maken. Museum Rijswijk heeft prints gemaakt van de gedigitaliseerde glasnegatieven en voor het eerst in bijna honderd jaar kunnen we nu zien wat deze begaafde fotograaf door de lens van zijn toestel zag. Er waren ook professionele fotografen, zoals Johan van Doorne en zijn zoon Riddererus. Zij maakten officiële foto opnamen van besturen, de gemeenteraad, de vele feestelijkheden die in deze periode plaatsvonden en portretfoto's van talloze particulieren. Nieuwkomer Cornelis Hagemans was een goede tweede, dankzij wiens werk de jaren twintig en dertig nog beter zijn belicht.Eind jaren dertig nam de oorlogsdreiging in Europa toe. Het Mobilisatie Muziekkorps van het 14de Depot Bataljon streek neer in Rijswijk. Niet alleen vonden de jonge muzikanten een gastvrij onthaal in Rijswijk, hun optredens trokken bovendien massale belangstelling. Onder trompetgeschal luidden zij het einde in van het interbellum.

De expositie is t/m 13 mei te zien van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Meer berichten