Foto:

Digitale primeur?

  Column

Ferry´s column

Nadat de Eerste Kamer overheden hiervoor het groene licht gaf, besloot ook de Rijswijkse gemeenteraad in deze Coronatijd digitaal te gaan vergaderen. Even niet gezamenlijk in de raadszaal maar iedereen vanuit huis vanaf zijn of haar privé werkplek. Ter voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag 12 mei a.s. ontmoetten de raadsleden elkaar afgelopen weken alvast een aantal keren in verschillende forumvergaderingen via het beeldscherm. Zo ook vorige week donderdag in het forum Ruimte, Economie en Verkeer.

Na wekenlang het politiek gekrakeel te hebben moeten missen, was het goed die vertrouwde stemmen weer te horen. Leuk was ook eens naar binnen te gluren bij onze raadsleden thuis. De een gezeten voor een rijk gevulde boekenkast, de ander met op de achtergrond een antieke klok. Over dresscode kennelijk geen afspraken vandaag. Een enkele stropdas linksonder op het scherm tegenover een kleurrijk hawaï-achtig shirt rechtsboven. En dat er wordt thuisgewerkt, wordt met het demonstratief aansteken van een dampende sigaar nog eens extra onderstreept.

Gemeenteraad heeft geen raadszaal meer nodig

Genoeg over de beelden zo, het ging donderdag ook over de inhoud. Over de behandeling van de informatiebrief over sociale woningbouw bijvoorbeeld die wethouder Van de Laar naar de raad had gestuurd. De inhoud hiervan bleek tegen het zere been van een fors aantal fractieleden. Aanleiding was de in november jongstleden aangenomen motie waarin het college is opgeroepen te stoppen met nieuwbouw van sociale-huurwoningen, een verschuiving te realiseren naar het middensegment en corporaties te stimuleren nu enkel in te zetten op het wegwerken van achterstallig onderhoud van de nu al grote Rijswijkse voorraad sociale-huurwoningen.

Met die opdracht op zak voerde de wethouder afgelopen maanden uitvoerig overleg met omliggende gemeenten, provincie en andere belanghebbenden. In zijn informatiebrief en toelichting vorige week legde de wethouder de deelnemende raadsleden uit hoe het college de novembermotie wil gaan uitvoeren. En die aanpak lijkt een andere dan waarvoor de indieners destijds hebben gepleit. Zo is de opdracht 'stopzetten nieuwbouw sociale woningen' vertaald naar een 'nuancering van gemaakte afspraken'. Lees als je wilt de dikke rapporten en toelichtingen op de gemeentelijke website, maar per saldo blijkt onder de streep van stopzetten voorlopig geen sprake.

Een patstelling lijkt geboren. Ziet de verantwoordelijke wethouder nog kans voldoende raadsleden mee te krijgen in zijn voorgestelde aanpak of houden de kritische raadsleden voet bij stuk? Rijswijk had vorig jaar al de twijfelachtige eer de eerste gemeente te zijn waar het college vanwege de energieplannen struikelde. Hopelijk wordt Rijswijk nu niet ook de allereerste gemeente waar de raad een van haar wethouders - anno Corona 2020 - digitaal de wacht aanzegt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden