Foto:

Buitenspel in het midden

  Column

'Stop in Rijswijk met sociale woningbouw'. Wordt er eindelijk vanuit de raad een goed voorstel richting het college gelanceerd, is dit weer tegen het zere been van de linkse oppositie. ´Een slecht besluit´, moppert Groenlinks. 'Je laat minder daadkrachtige bewoners hiermee in de kou staan'. ´Lage inkomens zijn niet langer welkom in Rijswijk´, vindt ook de PvdA. 'Rijswijk Buiten' wordt omgedoopt in 'Rijk Buiten', grapt haar fractievoorzitter er nog achteraan.

Over de kern van de boodschap, aandacht voor het middensegment dat in Rijswijk echt tussen wal en schip is geraakt, wordt intussen door beide partijen met geen woord gerept. En ook voor de columnist van een Haagse krant is initiatiefnemer Menno van Enk (CDA) de sjaak. 'Den Haag zo de rug toekeren getuigt niet bepaald van innerlijk fatsoen', bralt hij vanuit een nu al overvol Den Haag met een begerige blik op onze gemeente. 'Groepen die het minder getroffen hebben in het leven, moeten toch ook ergens terecht kunnen?'

Dat laatste is waar, maar waarom uitgerekend weer in Rijswijk? In onze stad valt nu al zo'n beetje een derde (!) van de woningvoorraad in de categorie sociale woningbouw. Kom daar maar eens om in de ons omliggende gemeenten voordat je Rijswijk de maat neemt. In Leidschendam-Voorburg bijvoorbeeld. Daar is wel veel geld, ruimte en aandacht voor de bouw van ´s lands grootste shopping mall, het percentage simpele sociale woningen blijft intussen ver achter. Of neem Midden-Delfland, qua oppervlakte drie keer Rijswijk. Daar is wel ruimte om megastallen voor duizenden koeien uit de grond te stampen, maar een paar extra rijtjes woningen voor minder draagkrachtigen vanuit elders in onze regio kunnen er ook daar niet vanaf.

Nu de kern. De raad vraagt aandacht voor het middensegment. Voor de middeninkomens dus die (iets) teveel verdienen voor een sociale huurwoning, geen beroep kunnen (en willen) doen op allerlei toeslagen, maar ook weer te weinig verdienen voor de prijzige nieuwbouwprojecten. Betaalbaar wonen voor deze hardwerkende groep vraagt om creatieve oplossingen. Van de op geld beluste projectontwikkelaars valt niets te verwachten. Het plan om als gemeente dan zelf maar als projectontwikkelaar voor dit middensegment op te treden, is de moeite van het onderzoeken dus meer dan waard.

Voor haar aandeel in de regionale voorraad sociale woningen hoeft Rijswijk zich absoluut niet te schamen. Integendeel. 'Stop in Rijswijk met sociale woningbouw' had misschien niet de titel van de noodkreet moeten zijn. Of toch juist wel. In elk geval trekt deze kop wel mooi de aandacht voor het onderliggende probleem voor de groep huurders in het middensegment. De enige groep die op de Rijswijkse woningmarkt compleet buitenspel staat. En juist daarover moet de discussie verder gaan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden