Foto:

Meer kroegen

  Column

Het gaat niet goed met de winkelstraat. In het algemeen niet, maar ook in Rijswijk niet. In De Bogaard is al jarenlang een hoofdpijndossier voor de gemeente, met de immer toenemende leegstand. Geen wonder dat het winkelcentrum flink op de schop gaat, met minder winkels, waarvoor dan woningen in de plaats komen. Maar het centrum van Oud-Rijswijk verschraalt ook. Er gaan vaak winkels dicht, zoals onlangs nog de Intertoys (pand staat nu leeg en dat zal nog wel even zo blijven). Vorige week was ineens de fietsenwinkel op de hoek van de Herenstraat en de Haagweg leeg. En de toekomst ziet er niet rooskleurig uit (hoe lang zou de Blokker het nog volhouden?). Ongezellige boel dus, en het is uw schuld. En mijn schuld. We kopen steeds meer via het internet en dat gaat ten koste van de lokale winkeliers. Jammer, want het oude centrum van Rijswijk met zijn dorpse karakter wordt er niet leuker op met al die lege panden.

Liever een lunchtentje dan een nagelstudio

Maar wat te doen? De tucht van de markt dicteert nou eenmaal dat lang niet altijd loont om een winkel te lonen. Het valt me wel op dat er steeds meer kappers en beauty salons te vinden zijn in Oud-Rijswijk. Moeten we daar blij mee zijn? U kunt aan de foto boven dit stukje zien dat een kapper niet aan mij besteed is, maar al die beauty salons in zo’n kleine dorpskern, daar zou men zijn bedenkingen bij kunnen hebben. Ervan uitgaande dat het allemaal bonafide handel is, blijft er een grote uitdaging voor de gemeente om ervoor te zorgen dat het oude centrum niet helemaal leegloopt.

Vorige week stuurde het College van B&W een brief naar de gemeenteraad, met als ronkend onderwerp ‘Wijzingen beleidsregel Functionele zonering Oud-Rijswijk’. De Functionele Zonering (FuZo) hangt samen ‘met het bestemmingsplan bestemmingsplan Oud Rijswijk. Wanneer een verzoek om functiewijziging niet past binnen het bestemmingsplan, wordt de beleidsregel mede gebruikt om te beoordelen of afwijken van het bestemmingsplan gewenst is.’ In principe was het uitgangspunt om de balans te bewaken tussen winkels, horeca en wonen.

Uit onderzoek is gebleken dat nu het aantal winkels afneemt, er meer kan ruimte kan komen voor horeca, dat nu nog aan een maximum is gebonden. Het College stelt nu voor om dit maximum los te laten, ook omdat er steeds meer aanvragen zijn voor horecavergunningen. Kortom: meer cafés en restaurants in het oude centrum. Dat lijkt me voor de levendigheid van het centrum uitstekend, zeker als de gemeente vasthoudt aan het advies dat deze nieuwe horeca ook gedeeltelijk tijdens winkelopeningstijden open zijn. Heus niet iedereen zit te wachten op meer lunchtentjes en cafés, maar ik vind altijd nog beter dan lege etalages en wéér een nagelstudio. Wel stipte de evaluatie terecht aan dat het straatbeeld in Oud Rijswijk wat rommelig is (veel losse fietsen, vuilcontainers, afval). Daar valt voor de gemeente dus ook nog wat te doen, maar de toekomst ziet er rooskleurig uit.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden