Foto:

Parkeerbeleid geparkeerd

  Column

Ik schreef hier al eerder over ons parkeerbeleid. Google maar eens 'parkeergezeik'. Een jaar geleden werd de motie 'Weg uit de Rijswijkse wirwar van parkeerregels en -zones' aangenomen die het college opriep een discussienota aan te leveren. Afgelopen dinsdag was er eindelijk een beeldvormingssessie voor de raadsleden. Hen was gevraagd deel te nemen aan 'een discussie over parkeerregulering' o.l.v. een externe schooljuf.

Verwachtingsvol stapten de raadsleden dinsdagavond het stadhuis binnen. Op tijd ook en dus was er gelegenheid nog een andere sessie over de resultaten van een Woningmarktonderzoek bij te wonen. Vijftig minuten lang hoorden de raadsleden hier veel dingen die ze al wisten. Dat de prijzen van koopwoningen de pan uitrijzen, dat starters geen woning kunnen bemachtigen en dat veel oudere Rijswijkers te lang in hun te grote huizen blijven wonen. De laatste 10 minuutjes van deze woonsessie waren ingeruimd voor de presentatie 'Flexwonen en lokaal maatwerk'. Ik ben natuurlijk niet achterdochtig, maar ik kreeg na 5 minuten uitleg sterk de indruk dat hier nog even een proefballonnetje werd opgelaten en dat de vage presentatietitel eigenlijk een metafoor blijkt te zijn van 'Een Polenhotel in de Plaspoelpolder'. Dat laatste zou natuurlijk vragen kunnen oproepen, maar daarvoor was geen tijd. De parkeersessie stond op het punt te beginnen.

We gaan toch niet opnieuw het probleem benoemen?

Gebroeder- en gezusterlijk namen de parkeerwoordvoerders aan de gesprekstafel plaats. Bijna alle partijen waren vertegenwoordigd om vanavond over dit beladen onderwerp verder te discussiëren. Juf Hermine stak daar subiet een stokje voor. Géén discussie hier! Ik wil vanavond enkel horen wat voor jou het meest nijpende parkeerprobleem is en wat er nodig is om.... Kans om uit te praten kreeg Hermine niet meer. 'Dit hebben we nu al zo vaak gedaan', protesteerde de PvdA. Instemmend gevolgd door vrijwel alle andere oppositiepartijen. "Even serieus. We zijn toch niet gekomen om opnieuw het probleem te moeten benoemen?" Vergaderspulletjes werden met veel misbaar bijeengeraapt en binnen een mum van tijd was de zaal alweer halfleeg.

Ontgoocheld bleven de coalitiepartijen achter. "Hier probeert de wethouder opnieuw tijd te kopen", mopperde de BvR-delegatie nog even, maar besloot toch 'te blijven luisteren'. Ook de GroenLinksers bleven en grepen dit podium dankbaar aan om in plaats van het parkeerprobleem nog even wat partijstandpunten over mobiliteit, luchtkwaliteit en veel te dure fietstrommels te ventileren.

Aan Hermine heeft het niet gelegen, die probeerde tot het laatste moment de stemming erin te houden. "Bedankt voor jullie positieve inbreng. Hiermee kan de wethouder tenminste aan de slag".
Een oplossing voor de alsmaar groeiende parkeeroverlast in de aan Den Haag grenzende wijken, die lijkt intussen verder weg dan ooit.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden