Foto: Foto:

Trajectcontrole

  Column

Afgelopen week besprak de gemeenteraad het onlangs gepresenteerde collegewerkprogramma. Hoewel, gemeenteraad? De vier coalitiepartijen hadden weinig trek het eigen nest te bevuilen, zakten figuurlijk een beetje onderuit en hielden zich waar mogelijk afzijdig van de discussie. Dat gaf ruimte aan de oppositiepartijen, die - ondanks de sterk gelimiteerde spreektijd - van deze gelegenheid dankbaar gebruik maakten.

Inhoudelijk viel er overigens weinig te bepraten. Het collegewerkprogramma staat boordevol ideeën en plannen. Echte keuzes en onderbouwing ontbreken, van een concrete invulling is nog geen sprake. Wat dat betreft kijkt de voltallige raad reikhalzend uit naar de begrotingsbehandeling volgende maand.

Slechte recensie oppositie op toneelstuk 'Rijswijk maken we samen'


Het agendaonderwerp had dus snel afgetikt kunnen worden, ware het niet dat de oppositie haar kans greep gehakt te maken van vooral de wijze waarop het college haar plannen probeerde te verkopen. Onder het college-motto 'Rijswijk maken we samen' moesten ook de inwoners worden geraadpleegd. Een participatietraject werd opgetuigd waarmee het college haar werkplan aan de gewone man zou brengen.


Kosten noch moeite werden gespaard tijdens dat traject dat nu door de oppositie sterk wordt afgekeurd. En die kritiek liegt er niet om. Waarom kiezen voor zo'n geldverslindend PR-programma? En waarom vier bijeenkomsten in luxe zalen en niet kiezen voor een goedkope en laagdrempelige sporthal of bibliotheek? Beide kwesties bleven onbeantwoord, evenals de vragen hoeveel ´gewone´ burgers uiteindelijk op deze bijeenkomsten waren afgekomen en welke nieuwe ideeën zij hebben ingebracht.


Verspilling van belastinggeld, klonk unaniem het verwijt van de oppositie. De bijeenkomsten zijn één groot en strak geregisseerd toneelstuk geworden dat ten onrechte de indruk moest wekken dat de burger nog invloed zou hebben op het te voeren beleid.

Geen inhoudelijke bespreking van het collegewerkprogramma dus maar een uurtje prijsschieten door de oppositie. Vooral ontgelden moest daarbij het participatietraject, een woord dat tijdens deze raadsbehandeling ontelbare keren werd aangestipt.

Wat na dat uur debatteren overbleef, waren vooral teleurgestelde oppositieleden. Teleurgesteld maar tegelijkertijd strijdvaardig en vast voornemens het college en het door haar zelf geroemde participatietraject nauwlettend te blijven controleren.

Als een soort participatie-trajectcontrole zeg maar. Dit keer niet met camera's boven de weg, maar met de ogen en oren van een waakzame oppositie in de raad.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden