De heer Valkenburg pleit in zijn brief aan de raad o.a. voor het beperken van het aantal hondenlosloopgebieden in Rijswijk.
De heer Valkenburg pleit in zijn brief aan de raad o.a. voor het beperken van het aantal hondenlosloopgebieden in Rijswijk. (Foto: Picasa)

hondenlosloopgebied Endezant

Onlangs publiceerden wij een artikel over een hondenlosloopgebied in Rijswijk. Dit artikel leverde veel reacties op. De heer Valkenburg uit Rijswijk stuurde ons deze brief die hij mailde naar de gemeente Rijswijk. 

Aan de Raad van de gemeente Rijswijk

Rijswijk, 4 augustus 2020.

Betreft hondenlosloopgebied Endezant

Geachte leden van de Raad,

Bij brief van 20 juli 2020 werden de bewoners van De Strijp en Endezant geïnformeerd over het besluit van uw Raad om de hekken te verwijderen rondom het hondenlosloopgebied Endezant.

Dit besluit houdt blijkbaar in, dat de situatie wordt teruggebracht zoals die ook was voor de plaatsing van hekken. Dit betekent dat honden gewoon los kunnen blijven lopen in het hondenlosloopgebied – dat verandert niet. Het college is overigens voornemens de hekken pas te verwijderen als het een goed alternatief heeft gevonden.

Ik meen er goed aan te doen een aantal opmerkingen te maken bij dit besluit. Ik ben namelijk van mening, dat er een behoorlijke onbalans is ontstaan tussen enerzijds de belangen van hondenbezitters, en anderzijds de belangen van de bewoners die graag rustig willen wandelen in groene gebieden in deze gemeente zonder lastig gevallen te worden door loslopende honden.

Zelf werd ik enige tijd geleden pijnlijk gebeten door een loslopende hond. De bezitter van de hond trok zich daar niets van aan. Helaas ben ik niet de enige. Ik merk hierbij op, dat de registratie van bijtincidenten door honden bij politie en gemeente slechts een beperkt beeld geeft van het aantal bijtincidenten, omdat melding daarvan veelal achterwege blijft.

In mijn naaste omgeving mogen honden op veel plaatsen loslopen, of mogen het niet, maar gebeurt het toch. Ik noem de volgende plaatsen:

De zogenaamde groene ecologische zone langs de Schaapweg. Aanvankelijk was het voor mij een mooi wandelgebied, maar dat is het nu helaas niet meer, nu het een hondenlosloopgebied is.

In het park Endezant mogen honden maar op 1 pad aangelijnd worden uitgelaten, maar het gebeurt vaak in het hele park, en ook nogal eens onaangelijnd.

In het park Overvoorde mogen honden in het grootste en mooiste gedeelte loslopen, en is het uitlaten voor een klein gedeelte verboden. Vroeger wandelde ik daar graag. In het grote losloopgebied is het wandelen voor mij doorgaans zeer onaangenaam, mede doordat daar vaak hondenuitlaatbedrijven met veel honden tegelijk rondlopen. In het gedeelte waar het uitlaten van honden niet is toegestaan, lopen toch vaak honden, soms aangelijnd, soms ook los.

Ik begrijp, dat uw Raad heeft besloten, dat het hondenlosloopgebied in Endezant blijft bestaan, en dat er elders ook nog een hondenlosloopgebied komt, waaromheen hekken geplaatst zullen worden. Ik vind dat absurd. Ik vraag mij af: wat voor plekken blijven er dan nog over voor de bewoners die rustig willen wandelen, zonder gehinderd te worden door loslopende honden?

Ik heb twee verzoeken aan uw Raad:

Breid het aantal plaatsen waar honden onaangelijnd mogen worden uitgelaten niet verder uit, maar beperk het.

Draag zorg voor naleving van de regelgeving voor het uitlaten van honden. Ik begrijp goed dat continu toezicht niet haalbaar is. Dat is m.i. ook niet nodig. Als hondenbezitters weten, dat er daadwerkelijk boetes worden opgelegd bij niet naleving van de regelgeving, verwacht ik dat overtredingen spoedig zullen worden beëindigd. Ik ga er bovendien van uit, dat de overgrote meerderheid van de hondenbezitters goedwillend is.

Graag verneem ik van u.

Hoogachtend,

A.Valkenburg

Volledige naam en adres bekend bij de redactie. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden