Wethouder Armand van de Laar werkt samen met de gemeente aan een nieuwe economische strategie. Foto: Bas Kijzers
Wethouder Armand van de Laar werkt samen met de gemeente aan een nieuwe economische strategie. Foto: Bas Kijzers (Foto: Bas Kijzers)

Nieuwe Economische Strategie Rijswijk

'Rijswijk
sterker profileren'

Van de redactie

In de gemeente Rijswijk werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, de gemeente en andere partijen dagelijks hard aan de economie. Zo wordt er werkgelegenheid en welvaart geboden, en werkt men aan duurzaamheid, digitalisering en het vernieuwen van de arbeidsmarkt. Om optimaal op huidige en komende ontwikkelingen in te kunnen springen werkt de gemeente Rijswijk aan een nieuwe economische strategie.

Rijswijk - Volgens wethouder economie Armand van de Laar moet de nieuwe strategie aansluiten bij wat er al speelt, maar ook inspringen op de kansen die het Rijswijk biedt. "We willen als gemeente kijken hoe we het vestigings- en ondernemersklimaat beter kunnen maken. Daarom ben ik benieuwd waar volgens u de kansen liggen om Rijswijk op dat gebied te verbeteren", vertelt Van de Laar in een korte docu op zijn Facebookpagina. Hij roept ondernemers en inwoners dan ook op om hun ideeën kenbaar te maken via bedrijfcontactpunt@rijswijk.nl

"We maken deel uit van de regionale economie. Daarom is het belangrijk dat Rijswijk sterke ondernemersverenigingen heeft, maar ook dat het vestigingsklimaat, juist in deze tijd, voor ondernemers goed blijft", vertelt de wethouder. "Daarnaast willen we weten hoe de Rijswijkse ondernemers goed zaken kunnen blijven doen."

De gemeente wil met de nieuwe strategie inzetten op het behouden en verbeteren van de werkgelegenheid en de bedrijvigheid in Rijswijk. "Bij ondernemersklimaat denken wij aan dienstverlening vanuit de gemeente en georganiseerd bedrijfsleven. Bij vestigingsklimaat denken wij aan voorzieningen, bereikbaarheid en imago. De strategie richt zich op het eindbeeld in 2030, maar ook wat hiervoor nu nodig is", legt Van de Laar uit. Zo kan de gemeente sturen op de economische positie van Rijswijk op lange termijn, en wil zij tegelijkertijd ondernemers in staat te stellen om zich de komende twee jaar te herpakken naar aanleiding van de crisis.

De wethouder wil samen met de gemeente de unieke eigenschappen van Rijswijk beter benutten. De gunstige ligging en goede bereikbaarheid onderscheidt Rijswijk van veel andere plaatsen. Door deze eigenschappen beter te benutten, wil de gemeente ervoor zorgen dat in 2030 de werkgelegenheid stabieler, sterker geworteld en diverser is dan ooit. Dat zorgt er mede voor dat Rijswijk dan een duidelijke, onderscheidende positie in de regio heeft. Na verschillende gesprekken met ondernemers en een eerste analyse ziet de wethouder vier hoofdlijnen voor zich te weten; sterke netwerken, sterke gebieden, innoveren en verduurzamen en Rijswijk sterker profileren. "Begin juli hebben we een aantal ondernemers in Rijswijk gesproken en hen gevraagd wat zij belangrijk vinden, welke kansen zij zien in Rijswijk of voor Rijswijk of wat zij missen. De documentaire is terug te zien op de facebookpagina van de gemeente Rijswijk

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden