voorzijde jaarverslag
voorzijde jaarverslag (Foto: de Bibliotheek aan de Vliet)

Bibliotheek aan de Vliet kijkt terug en vooruit

2019 was voor de Bibliotheek aan de Vliet een historisch jaar. We stonden niet al te veel stil bij het verleden, maar keken vooral naar de toekomst. In het jaarverslag 2019 staan de ontwikkelingen op een rij.

Rijswijk - Al honderd jaar lang dragen de bibliotheken in onze gemeenten bij aan de ontwikkeling van de inwoners. Door mensen en kennis te verbinden en door verbeeldingskracht te stimuleren. De kern van het bibliotheekwerk is niet veranderd, de manier waarop het wordt uitgevoerd wel.

Daarom is in 2019 is de keus gemaakt om nog meer aandacht te schenken aan kinderen en kwetsbare groepen in de samenleving. Om in te spelen op de behoefte van de inwoners, flexibel te zijn en samen met externe partners een goed aanbod te kunnen bieden, is de organisatiestructuur van de bibliotheek aangepast.

Het verhaal van…
Het jaarverslag biedt mooie persoonlijke verhalen van mensen die op verschillende manieren te maken hadden met de bibliotheek. Zoals taalvrager Rasha en haar taalmaatje Connie, of beeldend kunstenaar Ben Stolk die ingaat op zijn samenwerking met de Kunstuitleen. Kinderboekenschrijver Marte Jongbloed kijkt met plezier terug op haar bezoek bij basisschool de Melodie.

Naast persoonlijke verhalen zijn er ook cijfers die iets zeggen
Het aantal ingeschreven leden groeide in Leidschendam-Voorburg en in Rijswijk met ruim 3% naar 27.969. Ruim 390.000 bezoekers kwamen naar de bibliotheek. En er werden ruim 480.000 uitleningen geregistreerd.

Leidschendam-Voorburg
In Leidschendam-Voorburg vroeg de komst van de subsidietafels heel veel inzet. Verder werd de bibliotheek geconfronteerd met dreigende bezuinigingen en stond de locatie van de bibliotheek in Leidschendam ter discussie. Recent startte een participatietraject waaraan de bibliotheek, partners, inwoners en de gemeente deelnemen. Het doel is om de bibliotheek te vernieuwen en toekomstbestendig te maken. Het uiteindelijke resultaat wordt begin 2021 in de gemeenteraad besproken.

In oktober was de feestelijk opening van het Dorpspunt in Stompwijk. Samen met de andere gebruikers heeft de bibliotheek haar plek in de ‘huiskamer’ van Stompwijk.

Rijswijk
De gemeenteraad gaf in 2019 groen licht voor de realisering van het Huis van de Stad. Trias, Welzijn Rijswijk, de gemeente en de bibliotheek worden straks de bewoners van dit “huis”. April van dit jaar bleek dat er veel asbest in het oude pand aanwezig is. De gemeenteraad van Rijswijk beslist binnenkort over het vervolg van het project. De aanwezigheid van het asbest leidt tot uitstel van oplevering van het pand.

Rijswijk Buiten heeft weinig gemeenschappelijke buurtvoorzieningen en wijkbewoners missen die. Daarom hebben de bibliotheek, Trias en Welzijn Rijswijk ‘Buurtsuper Sion’ opgezet. Wethouder Besteman opende in mei in Kindcentrum BuitenRijck een ruimte waar de drie instellingen activiteiten aanbieden voor de inwoners van Rijswijk Buiten.

Leidschendam-Voorburg
In Leidschendam-Voorburg vroeg de komst van de subsidietafels heel veel inzet. Verder werd de bibliotheek geconfronteerd met dreigende bezuinigingen en stond de locatie van de bibliotheek in Leidschendam ter discussie. Recent startte een participatietraject waaraan de bibliotheek, partners, inwoners en de gemeente deelnemen. Het doel is om de bibliotheek te vernieuwen en toekomstbestendig te maken. Het uiteindelijke resultaat wordt begin 2021 in de gemeenteraad besproken.

In oktober was de feestelijk opening van het Dorpspunt in Stompwijk. Samen met de andere gebruikers heeft de bibliotheek haar plek in de ‘huiskamer’ van Stompwijk.

Retail bibliotheek • De bibliotheek stimuleert leesplezier van iedereen
Lezen helpt ons om zelfredzaam te zijn, ons te ontwikkelen en sociaal te functioneren. De aandacht voor leesplezier blijkt door de activiteiten die de bibliotheek aanbiedt tijdens leesbevorderingscampagnes, zoals de Nationale Voorleesdagen en de (Kinder)Boekenweek. Tijdens Nederland Leest hield wetenschapper en filosoof Bas Haring in Theater Ludens een lezing over duurzaamheid.

Leden van de bibliotheek kunnen sinds 1 augustus kiezen uit verschillende soorten jaarabonnementen. De nieuwe abonnementen sluiten beter aan bij het gebruik van de klanten.

Maatschappelijke bibliotheek • De bibliotheek verbindt mensen, organisaties en kennis
Samen met partners voorziet de bibliotheek in de behoefte aan informatie en advies op sociaal maatschappelijk terrein. Het gebruik van de Taalhuizen in de drie grote locaties groeit nog ieder jaar. Iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren is welkom.

Voor kinderen en volwassenen werden uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Ontplooiing, cultuur, ontmoeting en debat en kennis delen stonden daarbij voorop. De 149 activiteiten voor kinderen trokken bijna 4500 bezoekers. 4900 volwassenen bezochten 576 activiteiten.

Bij de gemeentelijke subsidietafel Ruimte voor verschillen in Leidschendam-Voorburg ontstond het idee van een serie regenboogfilmavonden in Theater Ludens. Vier bekende gasten uit de lhbti-wereld (onder anderen Hanna Bervoets en Boris Dittrich) kozen een film uit rond een lhbti-thema en vertelden daarover.

Onder de noemer Allemaal Digitaal! richt de bibliotheek zich op mensen die digitaal minder vaardig zijn. Hiervoor werden vele activiteiten georganiseerd.

Educatieve bibliotheek • De jeugd bereiken door dienstverlening aan het onderwijs en de kinderopvang
Via de educatieve bibliotheek werden 23.367 kinderen van 0 – 12 jaar, 199 kinderen van 12 – 18 jaar en 1566 volwassenen bereikt.

De educatiemedewerkers verzorgden 29 (team) trainingen voor scholen en andere educatieve instellingen. De cursus ‘Open Boek’ leidt leerkrachten op tot leescoördinator van hun school.

Speciale aandacht verdient het ‘Project Armoede’. De bibliotheek ontwikkelde een leskist om in de klas makkelijker over armoede te praten. De leskist is mede gefinancierd door de Rabobank Regio Den Haag. Het project is opgenomen in de onlangs verschenen ‘Handreiking voor het onderwijs. Omgaan met armoede op scholen’ van het Ministerie van Sociale Zaken en het Ministerie van Onderwijs.

Meer weten
Het complete jaarverslag vindt u terug op www.bibliotheekaandevliet.nl/jaarverslag.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden