Foto:

Verloren lobby

Ferry's column

Opzij, opzij, opzij. Ambtenaren van Rijkswaterstaat zingen de hit van Herman van Veen dagelijks uit volle borst mee. De capaciteit van Rijksweg A4, dwars door Rijswijk dat nu al kampt met geluidsoverlast en een slechte luchtkwaliteit, moet nog eens met 30% worden vergroot. Meer asfalt om de doorstroming te bevorderen. De extra narigheid hierdoor voor de Rijswijkse inwoners wordt terzijde geschoven.

Wie denkt dat het in onze nu nog digitale raadzaal gaat over geluidsoverlast en luchtkwaliteit komt bedrogen uit. Ons gemeentebestuur praat enkel over wat met een mooi scrabblewoord ‘meekoppelkansen’ heet. In ruil voor bredere afritten bij Plaspoelpolder en Beatrixlaan, die overigens ten koste gaan van veel groen, wil het ministerie meebetalen aan twee eco-viaducten. Die gaan Rijswijk nu zelf ‘nog maar’ 8 miljoen euro kosten, ex groenonderhoud. Daarnaast schenkt het ministerie 2,25 miljoen euro die de gemeente nog tekort komt voor de tijdelijke bovengrondse herinrichting van de Beatrixlaan. Want al dat verkeer naar en vanaf de A4 moet toch érgens stilstaan. Op zijn beurt stelt Rijswijk gratis het terrein beschikbaar waar nu nog het AZC is gehuisvest. Deze plek wordt gebruikt als bouwplaats voor de wegwerkzaamheden. Alles onder het motto dat de rijksoverheid toch doet wat zij wil en Rijswijk blij moet zijn met een paar ‘cadeautjes’.

Invloed lokale partijen stopt bij gemeentegrens

Je inzetten voor een betere geluid- en luchtkwaliteit in Rijswijk. Als inwoner mag je verwachten dat politieke partijen elke overlegsituatie - regionaal, provinciaal en zelfs landelijk - maximaal benutten om de Rijswijkse stem van wanhoop en ongenoegen door te laten klinken. Maar daar wringt nu net de schoen. Met tien partijen, waarvan vijf lokale, is de Rijswijkse politiek ernstig versplinterd. Drie van de vijf beschikbare collegezetels worden namens lokale partijen bezet. En met alle respect voor onze lokalo’s, niemand die ze buiten onze gemeentegrenzen ziet staan. Lobbyen voor de Rijswijkse zaak bij de regionale, provinciale en landelijke politiek is doorgaans een verloren zaak.
Rijswijkers kiezen traditiegetrouw vaak voor lokale partijen. Die op hun beurt zetten zich vooral in voor lokale thema’s. Maar liefst drie lokale partijen vierden vorige week hun feestje vanwege de terugkeer van het OV in de Muziekbuurt. Maar hoezo een feestje? Met de juiste inbreng aan de hiervoor bestemde vergadertafels had bus 23 nooit uit deze buurt hoeven te verdwijnen.
Iedere gemeente krijgt het stadsbestuur dat het verdient. Veel Rijswijkers zweren bij lokale partijen. Dat mag. Gevestigde lobby partijen VVD, GroenLinks en PvdA staan nu buitenspel op de plekken waar het er echt toe doet. Ook dat mag. Maar dan moeten we tegelijk accepteren dat zij, nu weer met de A4, ook niet met de vuist op de juiste tafel kunnen slaan voor een beter woon- en leefklimaat in Rijswijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden