Foto: Danielle Best

Forse stap in wijkontwikkeling Te Werve

Na jaren planvorming gaan in de wijk Te Werve verouderde portiekwoningen en het schoolgebouw De Schakel plaats maken voor 48 eengezinswoningen en acht ‘tiny houses’. De nieuwbouw maakt onderdeel uit van een breed wijkontwikkelingsplan. Met het realiseren van eengezinswoningen en het toevoegen van de bijzondere tiny houses speelt het plan in op een grote woningvraag en ontstaat er een meer gemêleerde wijk. Het project wordt gerealiseerd aan de Karel Doormanlaan ter hoogte van de kruising met de Generaal Vetterstraat.

Herstructurering

Om ruimte te maken voor deze ontwikkeling, worden de leegstaande school De Schakel en vijftig portiekflats gesloopt. Woningbouwcorporatie Rijswijk Wonen realiseert de kwalitatief hoogwaardige woningen. Met het nul-op-de-meter concept zijn deze zeer energiezuinig. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht met voldoende parkeerplaatsen en groen. Daarmee verbetert het zicht op de locatie aanzienlijk. Omwonenden kunnen gebruik maken van de nieuwe groenverbindingen.

Tiny house

Een tiny house is een bijzonder woonproduct. De huizen worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een eenvoudiger leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Een tiny house is maximaal 50 m2, zelfvoorzienend en van goede kwaliteit. Er is veel aandacht besteed aan hoe ze eruit zien en ze zullen fulltime worden bewoond. De woningen zijn slim ingedeeld en er wordt gebruikt gemaakt van innovatieve technologieën.

Ontwerpwijzigingsplan

De gemeente Rijswijk faciliteert de herontwikkeling door het in procedure nemen van een opgesteld wijzigingsplan. Het plan past binnen de gestelde kaders van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestemmingsplan van Te Werve. Het ontwerpwijzigingsplan zal gedurende zes weken ter inzage liggen. Door middel van de publicatie in de Staatscourant en in Rijswijk Regel Recht wordt bekend gemaakt wanneer het plan ter inzage ligt en hoe dit ingezien kan worden. Iedereen kan gedurende deze periode het plan bekijken en desgewenst een zienswijze indienen.

Naar verwachting wordt eind 2020 begonnen met de sloop en in 2021 wordt gestart met de bouw.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden