Namens bewoners uit de Bomenbuurt overhandigt Guy Alaerts (l) kopieën van de vele zienswijzen aan Menno van Enk (CDA).
Namens bewoners uit de Bomenbuurt overhandigt Guy Alaerts (l) kopieën van de vele zienswijzen aan Menno van Enk (CDA). (Foto: Emile Verdegaal )

Bomenbuurt bezorgd over verbreding Rijswijk A4

Rijksweg A4 langs Rijswijk wordt de komende jaren verbreed en verwacht wordt dat het verkeer hierdoor 30 procent gaat toenemen. Met extra geluidsoverlast en een verdere verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg vrezen veel inwoners van Rijswijk waaronder ook die van de Rijswijkse Bomenbuurt. Uitgenodigd door Rijkswaterstaat konden zij tot vrijdag 19 juni hun zienswijze geven en ideeën spuien hoe de overlast van het toenemende autoverkeer te beperken.

Rijswijk - "Die krappe reactietermijn heeft ons overvallen", zegt Guy Alaerts namens de bewoners. "Wij hebben met een groepje pas vorige week de koppen bij elkaar gestoken. Door tijdnood hebben wij in vijf van de 30 straten huis-aan-huis kunnen aanbellen om te informeren hoe bewoners de overlast ervaren en het resultaat was ronduit schokkend. Maar liefst 90% van de bewoners ervaart nu al geluidshinder en heeft last van fijnstof. Je begrijpt wat er gebeurt als straks ook nog de capaciteit van de A4 ingrijpend wordt vergroot."

Haast was geboden en via alle mogelijke kanalen werd bewoners aangeraden op tijd hun zienswijze kenbaar te maken en met ideeën te komen hoe de overlast aan te pakken. Niet alleen bewoners van de Bomenbuurt gaven massaal gehoor aan deze oproep, Alaerts begreep dat er ook vanuit andere wijken veel reacties zijn gekomen. "Er zijn legio ideeën geopperd, van het plaatsen van geluidsschermen tot de aanleg van stil asfalt en van meer of verplicht thuiswerken tot betere fietspaden of Openbaar Vervoer. Ook snelheidsbeperking scoort hoog. Op bepaalde tijdstippen kunnen automobilisten nu met 130 km per uur langs Rijswijk razen. Dat zie je bij geen enkele andere gemeente en het is ons dan ook een raadsel dat de gemeente Rijswijk hierover al niet veel eerder aan de bel heeft getrokken."

De passieve houding van de gemeente Rijswijk steekt veel inwoners sowieso, die vinden dat het de Rijswijkse politiek zich tot nu toe erg stil heeft gehouden rond de verbreding van de A4. Dat laatste verwijt trekt CDA-raadslid Menno van Enk zich zeker aan. "De gemeente heeft in dit stadium wellicht nog de kans om infrastructurele maatregelen bij te sturen. Ik ben dan ook blij dat de bewoners kopieën van hun zienswijzen met mij willen delen. Ik ga aan de hand van deze input snel in gesprek met ons college en er beloof er alles aan te doen wat in mijn mogelijkheden ligt om deze overlast aan te pakken."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden