Bewoners maken plan voor De Voorde


Willemijn Ambtman presenteert Plan B als antwoord op de plannen van wethouder Armand van de Laar (foto: Erwin Dijkgraaf)
Willemijn Ambtman presenteert Plan B als antwoord op de plannen van wethouder Armand van de Laar (foto: Erwin Dijkgraaf) (Foto: Erwin Dijkgraaf)

Bewoners maken plan voor De Voorde

Alternatief 'Plan B' maakt ontwikkeling wél rendabel

Emile Verdegaal

Vanuit een bezuinigingstaakstelling uit 2012 wilde de gemeente af van haar niet strategisch vastgoed en zette ook De Voorde, de laatste van de 18 Rijswijkse buitenplaatsen, in de verkoop. Dat bleek geen succes en na het afketsen van een verkoop in 2018 vond een herbestemmingsonderzoek plaats. Ook omwonenden werd gevraagd hún visie te geven. Een eerste plan van bewonersgroep 'Voor een Stijlvolle Voorde' voorzag in een culturele bestemming maar bleek onvoldoende economisch draagvlak te hebben. Donderdagavond buigt de gemeenteraad zich over het aangepaste 'Plan B'.

RIJSWIJK - Namens de bewonersgroep geeft Willemijn Ambtman graag een toelichting. "Ons plan telt drie pijlers: de restauratie van de buitenplaats en het park, het creëren van een ontmoetingsplek en het garanderen van economische dragers. Het plan gaat gedetailleerd in op alle aspecten."

In haar Toekomstvisie 2002 kende de gemeente de Landgoederenzone een historisch landschappelijke, een ecologische en een passieve recreatieve functie toe. Ambtman: "Wij willen daaraan twee functies toevoegen, een cultureel historische en een sociaal maatschappelijke. Deze vijf functies kunnen prima met elkaar harmoniëren, maar elkaar ook versterken."

De bovenverdiepingen van het hoofdhuis kunnen worden verhuurd als kantoren of kleine woningen. De historisch aantrekkelijke begane grond is geschikt voor trouwplechtigheden of een sfeervolle nazit na begrafenissen. In het koets­huis komt een theehuis met verwijzingen naar de kunstenaars die vroeger op De Voorde verbleven. In de tuinmanswoning kan een beheerdersechtpaar wonen. Het omliggende park wordt uitgebreid met een pluktuin, een kas en een terras. "Wij denken dat daarvoor een realistische en financieel haalbare oplossing mogelijk is. Daarvoor hebben wij ook al een aantal geïnteresseerde partijen aangedragen."

Het verrichte herbestemmingsonderzoek heeft aangetoond dat een investeerder voor de door de gemeente beoogde prijs slechts rendement uit zijn aankoop kan halen indien hij veel nieuwbouw om de buitenplaats heen zet, hetgeen de gemeente juist niet wil. Het is volgens Ambtman dus een illusie te denken dat de verkoop van De Voorde de hoofdprijs gaat opleveren. "Wij pleiten er daarom voor het roer om te gooien en niet langer op de gedroomde financiële waarde te focussen, maar op de maatschappelijke waarde. Met ons plan is een mooi maatschappelijk rendement te behalen en het versterkt het Rijswijkse imago 'Groen, verrassend en veelzijdig'. Los van de huurinkomsten kan ook een beroep worden gedaan op de subsidiemogelijkheden via de Provincie of via de Erfgoedtafel Landgoederenzone en andere cultuurfondsen."

De bewonersgroep vestigt nu alle hoop op de politiek. Ambtman: "Wij hopen dat het college en de raad de droom voor de realiteit willen inwisselen. Ons Plan B is bedoeld als een aanzet hiertoe en wij zijn graag bereid te participeren in de verdere gesprekken hierover.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden