Kadernota 2021: Flinke uitdagingen voor Rijswijk


Foto:

Kadernota 2021: Flinke uitdagingen voor Rijswijk

Rijswijk moet alle zeilen bijzetten om financieel op koers te blijven. Met deze boodschap heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag de kadernota aangeboden aan de gemeenteraad. 

Rijswijk - Het college luidt de noodklok over de financiële situatie van Rijswijk. De kadernota geeft geen rooskleurig beeld. De financiële gezondheid van Rijswijk gaat de laatste jaren flink achteruit. In 2018 en 2019 heeft de gemeente te maken gehad met forse verliezen die afgeboekt moesten worden van de reserves. De belangrijkste oorzaken zijn de structurele tekorten in de jeugdzorg en de achterblijvende inkomsten vanuit het Rijk. Met een pakket ombuigingsvoorstellen biedt het college de mogelijkheid het tekort over 2020 op te lossen. Maar voor de komende jaren zet de dalende lijn zich verder voort. Daar komen dit jaar ook nog eens de financiële gevolgen van de coronacrisis bovenop, waarbij nu nog niet goed te overzien is hoe groot de impact hiervan zal zijn. Zeker is dat de tekorten zullen oplopen.

Keuzes maken

Het college houdt daarom vast aan de ingezette koers om de gemeentefinanciën in evenwicht te brengen. De financiële buffers moeten worden aangesterkt om tegenvallers te kunnen opvangen. Het college wil inwoners en bedrijven daarbij zo veel mogelijk ontzien in deze moeilijke tijd. Daarom moet er bezuinigd worden om noodzakelijke investeringen in de stad mogelijk te maken. Het college denkt dit te kunnen bereiken door efficiënter te werken en door aanpassing van beleid. Pas in de laatste plaats is de verhoging van inkomsten een optie. Wethouder Financiën Jeffrey Keus: “Gelet op de grote onzekerheden, de kwetsbare staat van de financiën en de nood van de samenleving, ontkomen we niet aan drastische maatregelen. Daarom is het nu meer dan ooit nodig om keuzes te maken. We hebben meer dan zeventig keuzemogelijkheden geïnventariseerd en leggen deze nu voor aan de gemeenteraad. Daarbij ontzien we geen heilige huisjes.”

Structurele oplossingen

Wethouder Keus: “Ondanks alles wat er op ons afkomt is het college in staat, om met de voorgestelde aanpak de financiën in evenwicht te brengen. Maar de bodem is nu echt in zicht. Als deze ontwikkeling zich voortzet kunnen we niet uitsluiten dat we op den duur voorzieningen in de stad moeten sluiten, ook al is dit het laatste wat we willen. We doen dan ook een dringend beroep op het Rijk om een oplossing te bieden voor de structurele tekorten, zodat we onze financiën gezond kunnen houden voor nu en in de toekomst.”

De kadernota wordt op 7 juli behandeld in de gemeenteraad.

De volledige tekst van de kadernota is te vinden op www.rijswijk.nl. https://www.rijswijk.nl/nieuws/kadernota-2021-flinke-uitdagingen-voor-rijswijk

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden