Wim van Hartevelt (r) geniet enorm van de woordkunsten van zijn cliënt. Hij hoopt dan ook nog lang zijn mentor te blijven.
Wim van Hartevelt (r) geniet enorm van de woordkunsten van zijn cliënt. Hij hoopt dan ook nog lang zijn mentor te blijven. (Foto: )

Mentor worden bij Stichting mentorschap Haag en Rijn.

Mentorschap Haag en Rijn ondersteunt mensen die door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hierbij gaat het met name om mensen die geen familie of netwerk hebben.

Rijswijk - "We leven in een harde maatschappij, en er zijn mensen jong en oud, die, om wat voor reden dan ook, niet/of niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen", vertelt Wim van Hartevelt. Hij is als mentor actief voor mentorschap Haag en Rijn. "Het komt voor dat personen bij geboorte, ongeluk of ziekte geestelijk of lichamelijk beperkt zijn, en verzorging krijgen van familie, maar ook situaties waarbij de familie of naasten deze zorg niet meer kunnen of willen opbrengen." Alleenstaanden zonder familie of vangnet maar met bv. dementie die zelf niet meer in staat zijn zelf beslissingen te nemen, kunnen worden opgenomen in een instelling waar ze dan op een gesloten afdeling een eenzaam leven lijden. Voor velen van hen is het van belang een mentor toegewezen te krijgen. De kantonrechter beslist hierover. Het verzoek daartoe wordt meestal door de familie of instelling gedaan. De mentor wordt door de zorginstelling omarmd omdat men met de mentor het wel en wee van de cliënt kan bespreken. De mentor ziet er zoveel mogelijk op toe, dat alles rondom de zorg goed verloopt en heb je echt iets te zeggen over de woon- en leefomstandigheden, de lichamelijke gezondheid, maar ook toezien op mondzorg en mentaal welbehagen zoals muziek, toneel, schilderen, wandelen of andere activiteiten. Al deze zaken bespreek je met de zorginstelling. Mijn ervaring is dat de instelling de mentor serieus neemt en je zeer zeker geen bemoeial vindt. Wim is inmiddels al ruim 7 jaar mentor en met heel veel plezier. "Is het niet geweldig dat je iets terug kan doen voor deze maatschappij met daarbij de glimlach die je krijgt van je cliënt", vertelt hij enthousiast. "Mijn huidige client, waarvan ik bijna een jaar mentor ben, verblijft op een gesloten afdeling in een kamertje van circa 16 m2 in een instelling. Ik heb een goede band met hem en ik beschouw hem als een taalwonder. Als we samen zijn woordkunsten lezen genieten we allebei. Dit werk hoop ik, zolang mijn gezondheid het toelaat, nog vele jaren te kunnen doen." Zou u ook een cliënt onder uw hoede willen nemen? Neem dan contact op met Ellen Vos T 06-15070234 – denhaag@mentorschaphr.nl of Gera Fokkens, T 06-31640646 - delft@mentorschaphr.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden