Foto: Jeroen Visser

Rode Kruis-vrijwilligers gezocht voor hulpverlening in Den Haag


 Rode Kruis-vrijwilligers gezocht voor hulpverlening in Den Haag  


 Wil je graag helpen als vrijwilliger in Den Haag en omgeving tijdens de corona-uitbraak? Wil je ingezet worden om lokale hulpdiensten en partnerorganisaties te ondersteunen? Mensen in isolatie en met een beperkt sociaal netwerk hebben nu extra hulp nodig. Meld je aan bij het team van het District Actie Centrum (DAC), Rode Kruis Den Haag e.o.  

Het District Actie Centrum is afgelopen maandag fysiek ingericht op de afdeling van het Rode Kruis Den Haag e.o. aan de Zilverstraat 2. Het team coördineert continu hulpvragen en inzetten van lokale hulpdiensten en partnerorganisaties. Er wordt rekening gehouden met urgentie van binnenkomende hulpaanvragen en capaciteit die in het district beschikbaar is. Hierin wordt nauw samengewerkt met de veiligheidsregio, GHOR, GGD, doktersposten en overige hulpdiensten. Omdat het virus zich dagelijks verder uitbreidt is het voor alle betrokken partijen een uitermate intensieve periode.


Hulpaanvragen en interventies vanuit DAC, Rode Kruis Den Haag e.o.

Dagelijks bieden zich mensen aan die hulp willen bieden als vrijwilliger. Het DAC probeert deze mensen zo goed mogelijk te woord te staan en hen te registreren. Afhankelijk van de hulpvragen vanuit de hulpdiensten en partnerorganisaties matcht het DAC vrijwilligers en hulpaanvragen.

Momenteel zijn er drie interventies, het Rode Kruis Den Haag e.o. biedt ondersteuning aan:

het HADOKS (huisartsenposten) door telefoondiensten te bemannen het Leger des Heils, bij een tweetal nieuwe daklozenopvangcentra het Haga ziekenhuis

Bij alle interventies wordt de veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers nauwlettend in de gaten gehouden.

De verwachting is dat er zeer binnenkort meer hulpaanvragen binnenkomen van derden. Er worden momenteel veel vragen gesteld omtrent boodschappendiensten voor kwetsbare mensen in isolatie en met een beperkt sociaal netwerk. Er wordt gekeken of een veilige boodschappendienst centraal te organiseren is in samenwerking met Ready2Help vrijwilligers en de hulp van Mondial Movers. Vanwege het landelijke karakter van Ready2Help komt hulpverlening via dit burgernetwerk op een andere manier op gang dan het lokale burgerhulpnetwerk.

Wil jij als vrijwilliger aan de slag voor het Rode Kruis Den Haag e.o. tijdens de corona-uitbraak? Stuur een mail naar dac.haaglanden@redcross.nl.

Meer berichten