Basisschool Het Kristal scoort een 7,2 in het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws.

Daarin zijn de resultaten van basisscholen op de eindtoets op een zo eerlijk mogelijke manier met elkaar vergeleken. Iedere basisschoolleerling maakt in groep 8 een eindtoets. Deze landelijke toets geeft de leerling, ouders en school een indicatie van het niveau dat ze aankunnen op de middelbare school. RTL Nieuws onderzoekt jaarlijks hoe goed scholen scoren op de eindtoets ten opzichte van vergelijkbare scholen.
Het Kristal is wederom heel blij met dit mooie cijfer. Hiermee zitten ze één tiende onder de best scorende school van Rijswijk.

De school met een zeer gevarieerde populatie zet zich in voor kwaliteit van onderwijs dat al jaren wordt beloond met hoge cijfers door het jaarlijks scholenonderzoek van RTL Nieuws. Daarnaast is Het kristal  een plek waar kinderen niet alleen komen om te leren, maar waar het pedagogisch klimaat ook een belangrijke plaats inneemt. We passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan het kind aan, rekening houdend met aanleg, vermogen, tempo en ontwikkelingsfase.

 Wilt u meer te weten komen over Het Kristal bezoek dan de website https://www.bshetkristal.nl/

Meer berichten