Doe maar betaalbaar

ferry's column

Vorig jaar struikelde de Rijswijkse coalitie over de energietransitie. De VVD verweet GroenLinks vooruit te willen lopen en daarbij de betaalbaarheid en het draagvlak uit het oog te verliezen. Afgelopen week beten gemeenteraad en nieuwe coalitie zich opnieuw vast in het onderwerp. De oude wens van een groot deel van de gemeenteraad om niet te hard van stapel te lopen, staat ook een jaar later nog altijd overeind.

Nadat alle partijen de in hun ogen beste ideeën nog een keer hadden geventileerd kreeg de wethouder de gelegenheid zijn later die avond aangenomen raadsvoorstel Energietransitie toe te lichten. Niets doen is geen optie. De afspraken van Parijs dwingen ook Rijswijk beleid te maken op gebied van energietransitie. Concreet betekent dit dat Rijswijk voor eind 2021 een ‘transitievisie warmte’ moet indienen en daarin aangeeft hoeveel woningen voor 2030 aardgasvrij kunnen worden gemaakt. Een hele opgave, terwijl nog veel onduidelijk is over wat de bevoegdheden zijn van de gemeenten en welke financiële middelen daarvoor ter beschikking komen.

Innovaties in plaats van nutteloze milieuproefjes

De wethouder pleit er dan ook voor niet voor de troepen uit te lopen, maar intussen wel open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en alle mooie kansen die op ons pad komen. En daaronder valt dan ook de al vaker genoemde ‘Lijn door het midden’, waarmee wellicht veel huizen in onze regio met restwarmte uit de Rotterdamse haven verwarmd kunnen gaan worden. Alleen al met zo’n stap zou Rijswijk een bovengemiddelde bijdrage kunnen leveren aan de opdracht om in 2030 landelijk 20 procent van de woningen aardgasvrij te maken.

Zoals een innovatieve stad betaamt, zou Rijswijk moeten kiezen voor nieuwe ontwikkelingen. De tegenvallende effectiviteit en capaciteit van al die windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales maken sowieso dat snel moet worden omgekeken naar ook andere initiatieven. Neem het aardgas, dat moest toch worden verbannen om onze CO2-uitstoot te verminderen? Hoe mooi is het dan als je daags na het raadsdebat in de krant het verhaal leest over een zakenman uit Wapenveld die een dakbedekking heeft ontwikkeld die CO2 opeet. Elke vierkante meter staat gelijk aan een boom. Daarmee zou alleen al in ons land jaarlijks 500 ton CO2 kunnen worden omgezet. De broodnodige vermindering van broeikasgassen dus maar dan op een slimme en echt nuttige manier.

Geen overhaaste, onverantwoorde stappen maar haalbare, betaalbare oplossingen. Ik denk dat de uitslag van het raadsdebat Energietransitie zo verwoord kan worden. Tot opluchting ongetwijfeld ook van de Rijswijkse inwoners in dezelfde week dat deze hun bescheiden inkomensstijging alweer zagen verdampen als gevolg van de WOZ-waarde-explosie. En daaraan gekoppeld de vanwege allerlei vage groene maatregelen alsmaar stijgende heffingen.

Meer berichten