Het aantal ganzen in Rijswijk is de afgelopen twee jaar afgenomen.
Het aantal ganzen in Rijswijk is de afgelopen twee jaar afgenomen. (Foto: )

Evaluatie dierenwelzijn in Rijswijk

Gemeente Rijswijk

De Redactie

Rijswijk doet het goed als het gaat om dierenwelzijn. Dat blijkt uit de evaluatie van het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid.

Rijswijk - De gemeente voert sinds 2017 actief beleid om het dierenwelzijn in Rijswijk te bevorderen. Deze week is dit door het college van burgemeester en wethouders geëvalueerd. Een van de doelstellingen was om de samenwerking met de verschillende dierenorganisaties in Rijswijk te bevorderen. De gemeente heeft de contacten aangescherpt met onder meer de dierenambulance, streekdierentehuis 't Julialaantje, de Rijswijkse Hengelsport Vereniging, kinderboerdij Het Akkertje en De Drassige Driehoek. Ook is het hondenbeleid geëvalueerd en geactualiseerd, samen met de Rijswijkse inwoners. Met onder meer als resultaat dat de hondenbelasting in Rijswijk is afgeschaft.

Rijswijk onderscheidt zich in de regio met het ganzenbeheer. De gemeente gaat ganzenoverlast tegen door middel van geboortebeperking. Deze methode blijkt te werken, want het aantal ganzen in Rijswijk is de afgelopen twee jaar afgenomen. Ook bij het aanleggen van wegen en oevers en bij bouwprojecten wordt dierenwelzijn meegenomen door bijvoorbeeld sportvissers een afgebakende plek te geven aan de oever, tegen te gaan dat ganzen in het recreatiegebied kunnen komen en door eenden trappen te plaatsen, zodat jonge eendjes makkelijker op de kant kunnen komen.

De gemeente zet zich daarnaast in om bewustwording van dierenwelzijn te bevorderen onder de inwoners. Zo worden er regelmatig open dagen georganiseerd door verschillende dierenorganisaties. Ook is er een meldpunt dierenwelzijn opgericht voor afhandeling van vragen en meldingen van bewoners. Dit is te bereiken via het Klant Contactcenter van de gemeente. Op dit moment bereidt de gemeente een bewustwordingscampagne voor gericht op het tegengaan van het voeren van wilde dieren.

Verbeterpunten zijn er ook. Zo wil de gemeente meer ervaringen gaan uitwisselen met gemeenten en andere instanties uit de regio. Maar ook bijvoorbeeld de nestbehandeling van ganzen uitbreiden naar de sportparken, waar nu nog veel overlast van ganzen is. Ook is er behoefte aan het voortzetten van chipacties voor katten.

Volgens wethouder Dierenwelzijn Larissa Bentvelzen staat dierenwelzijn hoog op de politieke agenda. "We bevorderen het dierenwelzijn in de stad, maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven. We werken daarbij nauw samen met dierenwelzijnsorganisaties en de Rijswijkse inwoners. En niet zonder resultaat, want we zijn het afgelopen jaar in de top drie opgenomen van diervriendelijkste gemeentes van Nederland. Dat bevestigt dat we op de goed weg zijn met het dierenwelzijnsbeleid."

Meer berichten