Foto:

Het Kruispunt

Door Henk Weidema

Gezondheidscentrum Het Kruispunt

Gelegen aan de H.J. van Mooklaan

Waar men u de beste medische verzorging gunt

Voor lichamelijke klachten is het goed om daarheen te gaan

Meerdere huisartsen hebben hier hun praktijk

Uw lichamelijk klachten behandelen dat doen zij graag

Het is altijd goed zoveel huisartsen bij elkaar in de wijk

Zo zit u niet meer met uw lichamelijke ongemak in uw maag

Voor medicijnen kunt u hier naar de apotheek toe gaan

Ook fysiotherapie en mensendieck zitten onder hetzelfde dak

Men zal u daar altijd met raad en daad te woord staan

Voor medische verzorging voelt u zich hier op uw gemak

Hier zijn een diabetesverpleegkundige, diëtiste en logopedie

Maar ook een verloskundige, pedicure en een psycholoog

Prikpunt RHMDC, trombosedienst, en ergotherapie

Zo houdt men uw gezondheid nauwlettend in het oog

Dit centrum is op medisch gebied van alle markten thuis

Het Kruispunt is belangrijk voor de bewoners in Rijswijk zuid

Zoveel medisch specialisme dat staat als een huis

Voor medische hulp naar Het Kruispunt gaan is een wijs besluit

                                                                        

Meer berichten