Gemeentebelangen Rijswijk  nodigt sportclubs uit voor de bijeenkomst op 4 maart bij Semper Altius.
Gemeentebelangen Rijswijk nodigt sportclubs uit voor de bijeenkomst op 4 maart bij Semper Altius. (Foto: )

Toelichting nieuwe regeling Sportsubsidie sportclubs

Sport verbindt, sport en vereniging zijn vaak bindende factoren binnen de samenleving. Gemeentebelangen Rijswijk hecht hier veel waarde aan. Subsidies en gemeentelijke ondersteuning zijn van groot belang voor sportverenigingen. Grote en kleine, van voetbal tot Jeu de Boules.

Rijswijk - Het rijk heeft vorig jaar een nieuw systeem (BOSA) voor het verstrekken van subsidie ingevoerd ter vervanging van de BTW teruggave. Voor 2020 hebben er weer wijzigingen in deze regeling plaats gevonden. Dit biedt enorme kansen voor sportverenigingen! Gemeentebelangen Rijswijk heeft daarom de heer Ben Moonen van bureau sportsubsdie.nl, topspecialist op het gebied van sportsubsidie(s) uitgenodigd om de sportclubs in Rijswijk uit te leggen hoe de vernieuwde regeling werkt en welke kansen dit biedt voor de sportverenigingen in Rijswijk. Daarom nodigen wij u uit om op 4 maart 2020, aanwezig te zijn bij de uitleg van deze "vernieuwde opzet aanvragen subsidie sportverenigingen". Programma: 19:30 uur Inloop en ontvangst, sprekers, 21:30 uur Hapje en een drankje. Locatie: Kantine Semper Altius - Weidedreef 6 - 2286 KT Rijswijk. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via info@gbrijswijk.nl

Wij hopen u op 4 maart te ontmoeten!


--

Meer berichten