Foto: Studio Oostrum

Roparun schenkt Florence koppelbedden voor cliënten en familie

Als echtpaar bij elkaar slapen. Of als dochter bij je moeder met dementie logeren, zodat ze zich rustiger voelt. Om dit soort momenten te kunnen realiseren, schenkt Stichting Roparun Florence zes koppelbedden. Hiermee kan in de verpleeg- en verzorgingshuizen heel eenvoudig van een eenpersoonsbed een tweepersoonsbed worden gemaakt.

Regio - De koppelbedden worden door Stichting Roparun op 14 januari overhandigd aan Anja Jonkers, directeur intramurale zorg van Florence. "We zijn ontzettend dankbaar voor deze mooie en belangrijke gift", zegt Anja. "De koppelbedden gaan voor de cliënten in onze verzorgings- en verpleeghuizen én hun naasten van grote betekenis zijn. Familieleden willen bijvoorbeeld soms graag bij hun naaste blijven die terminaal is. Vaak gaat het om de partner van de cliënt. Maar ook andere familieleden of vrienden krijgen hiermee de kans om ervoor hun naaste te zijn."

Van waarde voor persoonsgerichte zorg
De verwachting is dat de koppelbedden binnen de locaties van Florence zo'n driehonderd keer per jaar worden ingezet. Dat geeft aan hoe groot de vraag is naar de mogelijkheid om te logeren. Binnen een aantal locaties kan dat al, maar die capaciteit is niet voldoende. Met die reden heeft Stichting Florence Wenst, die zich inzet voor het welzijn van de cliënten van Florence, een aanvraag ingediend bij Stichting Roparun. Daarmee is duidelijk gemaakt dat de koppelbedden van enorme toegevoegde waarde zijn voor het leveren van goede en persoonsgerichte zorg. De zes koppelbedden die de Stichting Roparun schenkt, gaan rouleren tussen de woonzorglocaties.

Angst- en eenzaamheidsgevoelens verminderen

"Met de koppelbedden kunnen we cliënten en naasten de kans bieden nog zoveel mogelijk het leven te leiden dat hen lief is", zegt Anja Jonkers. "Dat is voor iedereen belangrijk. Het verbetert de kwaliteit van leven." Naast de mogelijke intimiteit tussen de cliënten en hun familieleden dragen de koppelbedden ook op een andere manier bij. "Als iemand die je lief is, blijft slapen, kunnen bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid verminderen. Ook kunnen angstgevoelens en onbegrepen gedrag bij cliënten minder worden als er iemand vertrouwd bij zich is."

Roparun voor waardevolle dagen

Stichting Roparun heeft de aanvraag van Florence gehonoreerd, omdat deze bijdraagt aan hun eigen missie: 'Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.' De stichting haalt jaarlijks geld op met het evenement Roparun. Dit is een estafetteloop met startlocaties in Parijs, Bremen en Almelo en een gezamenlijke finish in Rotterdam. Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die ieder gemiddeld 65 kilometer lopen. De teams die meedoen, worden gesponsord. Dit leverde in 2020 ruim 138 miljoen euro op.

Over Florence

Gezondheid en Zorg. Dat is waarvoor 3.500 medewerkers en ruim 1.600 vrijwilligers van Florence zich iedere dag inzetten. Zo'n 35.000 inwoners van Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar maken gebruik van de ondersteuning. De dienstverlening omvat onder meer thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, advisering en gemaksdiensten.

Meer berichten