Foto: Erwin Dijkgraaf
Foto: Erwin Dijkgraaf

Aan de slag met nieuw regionaal beleid verkeersveiligheid

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat het aantal in de metropoolregio Rotterdam Den Haag sterker toeneemt dan in de rest van het land. Actie is nodig. Om die reden gaan de 23 gemeenten, waaronder Rijswijk, gezamenlijk aan de slag om nieuw regionaal beleid te maken.

Rijswijk - In de analyse is per slachtoffer gekeken naar leeftijd, vervoerswijze en het type weg waar het ongeluk plaatsvond. Op basis hiervan zijn de risico's per gemeente benoemd. Daaruit blijkt dat bepaalde groepen meer risico lopen op een ongeval in het verkeer. Dit zijn onder andere basisscholieren (6-12 jaar), jongeren op de bromfiets (16-17 jaar), middelbare scholieren- (12-15 jaar) en ouderen op de fiets (60+). In het regionale beleid zullen de maatregelen zich onder meer richten op deze groepen.

Verkeersveiligheidsambassadeur MRDH Peter Meij: "Samenwerken aan een veilige regio voor alle verkeersdeelnemers is nu noodzakelijker dan ooit. Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. Verkeer stopt niet bij de gemeentegrens, daarom is afstemmen van maatregelen van belang. Maatregelen die we bijvoorbeeld kunnen nemen zijn het aanpassen van wegen, het veiliger maken van schoolroutes en het uitbreiden van verkeerseducatie. Denk aan cursussen voor ouderen met een E-bike."

De gemeenten werken al jaren aan verkeersveiligheid vanuit het motto Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers. Eind 2018 lanceerde het Rijk het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Dit vormde de aanleiding voor nieuw regionaal beleid. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft, om tot de analyse te komen, gesprekken gevoerd met alle 23 gemeenten over verkeersveiligheid.

Ook in Rijswijk is het aantal verkeersslachtoffers hoog. Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart: "Verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt in Rijswijk. Daarbij leggen we de lat hoog. Binnenkort presenteren we het actieplan verkeersveiligheid, waarbij we op verschillende fronten inzetten: we pakken de weginrichting aan, waaronder de aanleg van verkeersveilige schoolzones. Mijn ambitie is dat binnen deze collegeperiode alle basisscholen in Rijswijk een schoolzone hebben. Daarnaast zetten we in op handhaving en op educatie en voorlichting. Want iedereen moet veilig aan het verkeer kunnen deelnemen."

In de komende periode werken de 23 gemeenten samen met de MRDH aan de ontwikkeling van het regionaal beleid. Naar verwachting is dit beleid zomer 2020 klaar.

Meer berichten