Groen licht voor uitvoering Masterplan In de Bogaard en omgeving

Gisteravond heeft de gemeenteraad akkoord gegeven op het zogeheten Masterplan In de Bogaard. In dit plan moet de Bogaard weer een levendig stadscentrum worden met ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreatie. Een belangrijke mijlpaal richting de grootscheepse transformatie van het huidige winkelcentrum, waar al jaren veel leegstand is. Medio 2020 beginnen de eerste zichtbare werkzaamheden: het vergroenen van het Bogaardplein. Vervolgens staat, na een bestemmingsplanprocedure, in 2021 sloop en nieuwbouw van De Terp op de planning.

Rijswijk - Wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer Van de Laar: 'Dat het Masterplan nu werkelijk kan worden uitgevoerd is fantastisch. Het plan biedt veel kansen op het gebied van wonen, winkelen, werken en recreëren. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van een levendig stadscentrum voor bewoners en bezoekers. Ook door groen en sfeer aan te brengen krijgt het gebied een enorme impuls waardoor het tot een volwaardig stadshart kan uitgroeien.'

De afgelopen anderhalf jaar hebben bewoners, ondernemers, eigenaren en de gemeente in vervolg op de gebiedsvisie voor In de Bogaard, samengewerkt aan dit Masterplan, met als uitgangspunt: toewerken naar een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied. De verschillende (her)ontwikkelingen in en rondom In de Bogaard dragen bij aan die ambitie.

Het huidige winkelcentrum gaat op basis van het Masterplan op vele fronten ingrijpend veranderen. Er komt circa 20.000 m2 bvo minder aan winkeloppervlak. Daarvoor komen circa 2.000 woningen in de plaats. In de Bogaard verandert dan geleidelijk van een winkelcentrum naar een levendig stadscentrum. Met het toevoegen van deze woningen wordt ingespeeld op de grote regionale woningbouwbehoefte. Er wordt gebouwd voor een grote diversiteit aan doelgroepen, van starters tot senioren, waarbij de focus ligt op het middeldure huur- en koopsegment.

De raad ging akkoord met zowel de visie als de ruimtelijke kaders voor de transformatie van het Masterplan In de Bogaard en omgeving. Dat houdt in dat alle plannen en initiatieven moeten passen bij de ambitie van het plan: een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk. Zo wordt bijvoorbeeld het Bogaardplein opnieuw ingericht en krijgt het een groener karakter, worden diverse (leegstaande) kantoor- en winkelpanden omgebouwd tot wooncomplexen (zoals De Terp, de Sterpassage en – aan de overzijde van de Prinses Beatrixlaan - de voormalige HBG-locatie) en maakt de gemeente meer horeca en terrassen in het winkelgebied mogelijk.

Meer berichten