Lokaal Maatwerk helpt huurders


Wethouder van de Laar (o.a. Ruimtelijke ontwikkeling): "Met Lokaal Maatwerk gaan we de doorstroming op de woningmarkt extra stimuleren."
Wethouder van de Laar (o.a. Ruimtelijke ontwikkeling): "Met Lokaal Maatwerk gaan we de doorstroming op de woningmarkt extra stimuleren."

Lokaal Maatwerk helpt huurders

Emile Verdegaal

Voorrang Rijswijkse ingezetenen

Terwijl op de achtergrond het slaan van de heipalen op de Benedictuslocatie doorklinkt, ontvouwt wethouder Armand van de Laar in het stadhuis zijn plannen om de doorstroming op de Rijswijkse woningmarkt te stimuleren. "Het college heeft onder de noemer 'Lokaal Maatwerk' nieuwe voorrangsregels vastgesteld voor Rijswijkse ingezetenen. Wij gaan maximaal 25% van onze voorraad sociale huurwoningen toewijzen aan mensen die al langer in Rijswijk wonen en hebben aangegeven hier graag te willen blijven."

RIJSWIJK - De naam Benedictus viel al en de wethouder pakt dit nieuwe woongebouw er als voorbeeld bij. "Aan de Huis te Landelaan is de bouw gestart van een complex huurwoningen voor 55-plussers. In onze gemeente huren veel ouderen een eengezinswoning. Een deel daarvan zegt graag kleiner te willen wonen, maar loopt vast op de oververhitte woningmarkt. Wij gaan deze groep voorrang geven door een kleinere huurwoning aan te bieden, bijvoorbeeld op de Benedictuslocatie. Daarmee neemt meteen het aanbod van eensgezinswoningen toe, die we vervolgens kunnen toewijzen aan jongere Rijswijkse gezinnen."

Vorige maand nam de gemeenteraad een motie aan die opriep te stoppen met de bouw van sociale huurwoningen. Volgens de wethouder staat die motie los van de nieuwe regeling 'Lokaal Maatwerk'. "Wel is de motie van invloed op de prestatieafspraken die wij jaarlijkse met onder meer woningcorporaties en huurdersorganisaties maken. Die afspraken gaan niet alleen over aantallen nieuw te bouwen woningen, maar ook over energietransitie, renovatie en leefbaarheid. Mede door de motie is het dit jaar niet gelukt nieuwe afspraken met deze partners te maken. De deadline hiervoor was 15 december, maar wij er dus nog niet uit."

Dezelfde motie drong intussen ook door in het Provinciehuis. Statenleden riepen onze gemeente op zich te houden aan eerder gemaakte afspraken. "Die afspraken staan niet ter discussie", verzekert Van de Laar. "Rijswijk maakt deel uit van één woningmarkt in Haaglanden. Wij hechten grote waarde aan deze regionale samenwerking. De markt zit hierdoor minder op slot. De wachttijd voor een sociale huurwoning schommelt in onze regio tussen de 50 en 60 maanden. Op de Achterhoek na het laagste cijfer in ons land. De provinciale opdracht voor 12.000 nieuwe huurwoningen onderschrijven we dus nog steeds en Rijswijk draagt zijn steentje bij. Maar datzelfde vraag ik ook aan andere gemeenten met soms aanzienlijk lagere aantallen sociale huurwoningen."

De woningmarkt houdt de gemoederen bezig, ook in Rijswijk. "Wij moeten rekening houden met alle doelgroepen. Met 'Lokaal Maatwerk' wordt een deel hiervan geholpen. Ouderen verruilen hun te groot geworden huis voor een kleinere woning en maken zo de weg vrij voor jonge gezinnen die hier ook graag willen blijven wonen. Op die manier geven we de lokale doorstroming een welkome impuls."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden