Wethouder Johanna Besteman (CDA) benadrukt overal het belang van taal, zoals hier op de basisschool Het Kristal (Foto: Erwin Dijkgraaf)
Wethouder Johanna Besteman (CDA) benadrukt overal het belang van taal, zoals hier op de basisschool Het Kristal (Foto: Erwin Dijkgraaf) (Foto: Erwin Dijkgraaf)

Regie op inburgering naar gemeente

Emile Verdegaal

Rijswijk krijgt geld voor pilotproject

Het kabinet verandert in 2021 de Wet inburgering. De regie gaat naar de gemeenten. Om zich voor te bereiden op de nieuwe taken vroeg Rijswijk geld aan het rijk om een pilot te starten. "Met succes", meldt CDA-wethouder Welzijn, Cultuur en Onderwijs Johanna Besteman, verantwoordelijk voor de opvang van nieuwkomers en vluchtelingen. "Iedereen doet mee in Rijswijk. Met dit geld kunnen we ons goed voorbereiden op de nieuwe taken en allereerst stevig inzetten op het leren van de Nederlandse taal. Met betere kansen op het vinden van liefst betaald werk."

RIJSWIJK - Het idee komt niet zomaar uit de lucht vallen. "Aan het overhevelen van taken zitten nogal wat haken en ogen", aldus de wethouder die verwijst naar recente ervaringen in de jeugdzorg. "Deze wetswijziging gaat pas volgend jaar in en wij kiezen ervoor deze tijd maximaal te benutten. Met 'wij' bedoel ik ook Delft, Pijnacker-Nootdorp en Westland, met wie Rijswijk hierin gezamenlijk optrekt."
Het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering is opgesplitst in twee onderdelen: Een Brede intake en een Plan Inburgering en Participatie (PIP). De pilot wordt begeleid door Alaa Abbas. Deze uit Irak afkomstige projectleider kwam zelf zes jaar geleden als vluchteling naar ons land en kan dus ervaringsdeskundige worden genoemd. In perfect Nederlands blikt hij terug. "De eerste maanden in je nieuwe land zijn cruciaal. Je hebt heel veel geduld nodig. Zelf had ik het geluk dat ik snel kon beginnen met het leren van de taal. Maar iedere vluchteling is anders en heeft een eigen verhaal en achtergrond. Met deze pilot kan de inburgering meteen al in het AZC starten en niet, zoals in de huidige situatie, pas na verhuizing naar de nieuwe gemeente. Niet onnodig wachten dus, maar de beschikbare tijd optimaal gebruiken."
De intake bepaalt welk vervolgtraject de individuele inburgeraar de beste kansen biedt. Vervolgens wordt er een persoonlijk plan opgesteld gericht op het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. Er zijn drie verschillende leerroutes beschikbaar: de onderwijsroute, gericht op hoger vervolgonderwijs; de reguliere route, gericht op het behalen van het inburgeringsexamen; en de Zelfstandigen-route voor de groep laaggeschoold en/of moeilijk leerbaar. De activiteiten voor deze groep richten zich op zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Alaa Abbas: "Voor alle inburgeraars staat in elk geval het leren van de taal voorop. Het goed spreken van de taal verbetert de startpositie enorm."

Wethouder Besteman is blij met de inzet op taal. "De huidige wet is te ingewikkeld en niet voldoende effectief gebleken. De gemeente kan straks individuele plannen opstellen en door het leren van de taal kunnen meer inwoners naar betaald werk worden begeleid. Overigens zijn inburgeraars verplicht mee te werken, ook als ze geen uitkering ontvangen. Maar velen van hen zijn blij met deze kans. Die hebben zo'n stok achter de deur helemaal niet nodig."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden