Foto: Wiebe Kiestra

Persbericht Rijswijk ondertekent Verstedelijkingsakkoord

Deze week hebben de gemeente Rijswijk samen met de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Schiedam, Dordrecht en Zoetermeer de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland een Verstedelijkingsakkoord gesloten met het Rijk. De twee kernthema's van het akkoord zijn: verstedelijking (= wonen, werken en voorzieningen) en mobiliteit. In het Verstedelijkingsakkoord zijn afspraken gemaakt die het versneld bouwen van woningen mogelijk moeten maken.

Om te kunnen voldoen aan de groeiende woningbehoefte in de Randstad worden in de regio tussen Leiden en Dordrecht 170.000 extra woningen gebouwd tot het jaar 2040. Om de regio bereikbaar te houden met zo'n grote toename van het aantal huishoudens, is de ontwikkeling van het openbaar vervoer op de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht nodig. Op deze lijn moet ruimte komen voor frequenter openbaar vervoer met meer stations, zodat inwoners gemakkelijk naar bijvoorbeeld het werk kunnen reizen.

Wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer Armand Van de Laar: 'Het is belangrijk dat we als Rijswijk onderdeel uitmaken van het Verstedelijkingsakkoord. Wij zijn bezig zijn met de (her)ontwikkeling van onder andere In de Bogaard en omgeving en het Havengebied. De investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur en OV, maar ook in de openbare ruimte zijn groot. Samenwerking met onze partners in het verstedelijkingsakkoord is van groot belang om tot resultaten te komen, die bijdragen aan een duurzame verstedelijking van Rijswijk.'

Verstedelijkingsopgave in Rijswijk

In de Stadsvisie Rijswijk 2030 is afgesproken voldoende woningen te bouwen om de Rijswijkse bevolkingsgroei op te kunnen vangen met behoud van parken en de groene identiteit van Rijswijk. Woningbouw vindt daarom plaats in gebieden die al bebouwd of in ontwikkeling zijn. Er worden nu al plannen ontwikkeld voor ca. 6.000 woningen. Om te voorzien in de grote behoefte aan woningen wordt er daarnaast nog gezocht naar ruimte voor nog eens 2.000 tot 4.000 woningen. Met de bouw van nieuwe woningen wordt vooral ingezet op doorstroming in de Rijswijkse woningmarkt, waardoor er ook weer woningen vrijkomen voor Rijswijkers. Lokaal maatwerk helpt om Rijswijkers in hun eigen stad een woning te vinden.

Door de grote toename van het aantal woningen in Rijswijk, heeft Rijswijk veel belang bij een frequenter openbaar vervoersysteem. Dit bevordert de bereikbaarheid en de mogelijkheden voor een mobiliteitstransitie van de auto naar onder meer openbaar vervoer. Dit is op zijn beurt weer gunstig voor de leefbaarheid in Rijswijk en de bereikbaarheid over de weg.

Hans Ouwerkerk
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden