OR: 'Nee' tegen begroting 2020

'Inwoners betalen het gelag'

Rijswijk - "Nee", benadrukt Romy de Man, fractievoorzitter van Onafhankelijk Rijswijk (OR). "Wij zijn niet tegen dit college. Wij verzetten ons wel tegen het gemak waarop dit college geld over de balk smijt."

Zo noemt De Man het Huis van de Stad. "Er is steeds van uitgegaan dat de Bibliotheek en Trias kostbare nieuwbouw moesten krijgen, terwijl hun huidige goedkopere locaties aan alle eisen voldoen. Intussen deed de verhuurder van het huidige stadhuis een aantrekkelijk aanbod. Een reactie bleef uit. Dat Huis van de Stad moet en zal er komen."
Dan de parkeergelden. "Opgebracht door de automobilist. Overschotten zouden ten goede komen van diezelfde automobilist. Nu liggen er plannen dit geld te gebruiken voor een fietsenstalling bij het station. Betaald door de automobilisten, die intussen blijven zitten met een nog altijd onduidelijk parkeerbeleid." Tenslotte noemt De Man de afvalstoffenheffing. "Dit college blijft geloven in het gescheiden inzamelen. Terwijl een stad als Leiden inziet dat nascheiding meer voordeel en gemak biedt, worden in Rijswijk nog steeds containers ingegraven voor gescheiden inzamelen. De extra kosten hiervan worden simpelweg op de inwoners verhaald. En dus stemde OR tégen de begroting 2020. Wij willen niet dat inwoners het gelag moeten betalen voor een beleid dat hen ook benadeelt."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden