Raad akkoord met begroting 2020


Bijsturing is volgens wethouder Jeffrey Keus onvermijdelijk. "Dat we keuzes moeten maken, wordt door geen enkel raadslid weersproken."
Bijsturing is volgens wethouder Jeffrey Keus onvermijdelijk. "Dat we keuzes moeten maken, wordt door geen enkel raadslid weersproken."

Raad akkoord met begroting 2020

Emile Verdegaal

Toen het na een lang begrotingsdebat afgelopen donderdag uiteindelijk tot een stemming kwam, zag wethouder van ­financiën Jeffrey Keus veruit de meeste stemvakjes groen ­inkleuren. Die meerderheid stemt de wethouder tevreden. "Als college staan we voor de opgave een nieuw fors tekort te voorkomen. Er moeten keuzes worden gemaakt en elke partij heeft verschillende ideeën daarover. Dat er iets móet gebeuren, wordt door geen enkel raadslid weersproken."

RIJSWIJK – Een ruime raadsmeerderheid stemde in met de begroting 2020 en creëerde zo het draagvlak om de financiële basis snel weer op orde te krijgen. "En hiermee kon het college vrijdag meteen aan de slag. Ik ben blij met dit vertrouwen. Raadsleden hebben verantwoordelijkheid genomen en hierdoor voel ik me, en met mij het hele college, gesteund."
De begroting voor 2020 is sterk beïnvloed door het forse tekort op dat van vorig jaar en de slechte vooruitzichten de komende jaren. Met name door de stijgende kosten in de jeugdzorg. Bijsturing was onvermijdelijk. En terwijl Keus een stuk papier pakt en een trechter tekent: "Allereerst hebben we naar onze eigen organisatie gekeken. Hoe konden we ruimte creëren door middelen effectiever in te zetten? Hiertoe is reeks voorstellen gedaan. Ruimte is vervolgens gezocht en gevonden door het anders inzetten van onze reserves. Pas helemaal onderin, waar de trechter dreigt te gaan verstoppen, zou je eraan kunnen denken de Onroerendezaakbelasting te verhogen. Dit college heeft dit instrument van meet af aan niet willen inzetten. Dat laatste wil overigens niet zeggen dat de Rijswijkse inwoner helemaal niets van de plannen gaat merken."
Keus verfrommelt zijn tekening, gooit deze in de prullenbak en maakt zo onbedoeld een bruggetje. "Van de afvalverwerkingskosten werd tot nu toe 83% aan de inwoners doorbelast. Daar maken we 90% van, in lijn met omliggende gemeenten. De OZB wordt daarentegen niet verhoogd. Zo blijven onze lokale lasten onder het gemiddelde van de regio. Verder passen we dit jaar geen inflatiecorrectie toe op de gemeentelijke subsidies. In deze financieel mindere tijden vragen wij ook begrip van onze maatschappelijke partners."
Uiteraard kwam tijdens de begrotingsraad afgelopen donderdag ook de verkoop van de Rijswijkse Eneco-aandelen ter sprake. Die verkoop zal binnen niet al te lange tijd meer plaatsvinden en levert volgens wethouder Keus eenmalig een som geld op. "Maar we rekenen ons nog niet rijk. Pas als de verkoop rond is, gaan we eerst samen met de raad de randvoorwaarden definiëren hoe deze gelden te besteden. Mijn insteek daarbij zal zijn dat een deel van de opbrengst ingezet wordt om onze financiële basis stevig op orde te brengen. Zorgen voor meer vet op de botten om zo rekening te kunnen houden met onverwachte ontwikkelingen."
De eerste stap is gezet. "Tegelijkertijd is ruimte gecreëerd om te investeren in de stad, zodat we kunnen bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam Rijswijk."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden