Vlnr Lenette van Tienhoven Werk en Mantelzorg, wethouders Johanna Besteman en directrice Miriam Bryson van Welzijn Rijswijk.
Vlnr Lenette van Tienhoven Werk en Mantelzorg, wethouders Johanna Besteman en directrice Miriam Bryson van Welzijn Rijswijk. (Foto: )

Gemeente Rijswijk is een mantelvriendelijke werkgever

Wethouder Welzijn, Johanna Besteman en gemeentesecretaris Mariël Middendorp hebben uit handen van Lenette van Tienhoven van de Stichting Werk & Mantelzorg, de officiële erkenning 'Mantelzorgvriendelijke werkgever' ontvangen. De gemeente Rijswijk heeft hiermee de beloning gekregen voor het mogelijk maken van de combinatie werk en mantelzorg voor hun werknemers.

Rijswijk - Ook Miriam Bryson, directrice van Welzijn Rijswijk, heeft de erkenning in ontvangst mogen nemen. Zij mogen nu de officiële erkenning in de vorm van een embleem zichtbaar op hun pand en in hun communicatie voeren.

Wethouder Besteman: 'Ik vind het heel belangrijk dat we in Rijswijk naar elkaar omkijken en elkaar helpen daar waar nodig. Ik ben blij met deze erkenning als blijk van waardering voor onze inspanningen. Hiermee wordt ook bevestigd dat wij niet zonder onze mantelzorgers kunnen en dat zij een hele belangrijke positie hebben in onze samenleving. We hopen met deze erkenning een voorbeeld te zijn voor bedrijven en organisaties in onze gemeente en daarin ook een voortrekkersrol te spelen. Welzijn Rijswijk heeft ons voorbeeld al gevolgd en we hopen dat meer bedrijven en organisaties dit doen'.

Mantelzorg op de werkvloer is een thema waar elke werkgever mee te maken heeft. Iemand is mantelzorger als hij of zij langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn of haar omgeving zorgt. Gemiddeld heeft één op de vier werknemers mantelzorgtaken, in de zorgsector is dat zelfs één op de drie. Begrip vanuit werkgever en collega's maakt een groot verschil. Een werkgever die meekijkt naar de mogelijkheden om werk en zorg op een prettige manier te combineren, levert gemotiveerde en loyale werknemers op en kan een positieve uitwerking hebben op het ziekteverzuim.

Werk&Mantelzorg heeft de erkenning in het leven geroepen zodat een werkgever erkend wordt goed bezig te zijn met het thema werk en mantelzorg. Een bedrijf laat ook naar buiten toe zien dat het voor mantelzorgers een werkplek biedt waarbij het mantelzorgen een bespreekbaar onderwerp is. Dat de gemeente het goede voorbeeld geeft waar het gaat om extra aandacht voor werknemers die mantelzorg verlenen, vindt wethouder Besteman vanzelfsprekend. Zij hoopt dat andere werkgevers het voorbeeld volgen en daagt hen uit om in 2020 de erkenning ook te halen.

Hans Ouwerkerk
Meer berichten